dnes je 2.12.2022

Input:

Povodňový plán

19.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný základ pro zpracování povodňových plánů zakotvuje § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále je problematika upravena odvětvovou normou TNV 75 29 31 Povodňové plány. 

Povodňové plány obsahují potřebné údaje pro ochranu před povodněmi určitého objektu, obce, uceleného povodí nebo jiného územního celku. Povodňové plány zpravidla obsahují část věcnou (relativně trvalé údaje o zdrojích povodňového nebezpečí a o opatřeních k ochraně před povodněmi), část organizační operační (spojení na pracovníky a složky povodňové ochrany) a část grafickou.

Povodňovými plány územních celků se člení na povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností, povodňové plány správních obvodů krajů, které zpracovávají příslušné orgány krajů v přenesené působnosti ve spolupráci se správci povodí a Povodňový plán České

Nahrávám...
Nahrávám...