dnes je 13.8.2022

Input:

Požární pojmy ve stavebním zákoně – nová metodická pomůcka

18.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V nedávné době vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodické stanovisko k výkladu požárních pojmů obsažených ve stavebním zákoně, které je dostupné na jeho internetových stránkách.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pojmy, které se ve stavebním zákoně vyskytují poměrně hojně, a jejichž výklad není jednoduchý, je vhodné v případě výkladových potíží této metodické pomůcky využít. Jedná se totiž o pojmy, jejichž výklad má poměrně často zásadní vliv na to, zda realizace záměru bude podléhat posuzování stavebním úřadem, či nikoliv.

Stavební zákon pracuje s uvedenými pojmy převážně v ustanoveních, ve kterých vymezuje kategorie staveb a záměrů podléhajících či nepodléhajících určitému povolovacímu režimu. Nejčastěji se zkoumá to, zda určitá stavba, záměr nebo plocha bude sloužit k výrobě, skladování a manipulaci s hořlavými látkami nebo výbušninami, event. k jejich zpracování. Pro účely výkladu těchto ustanovení jsou dle metodické pomůcky pojmy skladování a manipulace považovány za totožné, stejně jako pojmy výroba a zpracování. Co se týče výkladů pojmů hořlavé látky a výbušniny,

Nahrávám...
Nahrávám...