dnes je 30.9.2022

Input:

Pravidla pro osvětlování pozemních komunikací - TKP 15 a životní prostředí

10.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.2 Pravidla pro osvětlování pozemních komunikací - TKP 15 a životní prostředí

Od 1. června 2013 vstoupil v platnost Dodatek č. 1 kapitoly 15 – Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací – Osvětlení pozemních komunikací, které vydává ministerstvo dopravy – obor pozemních komunikací. Obsahem doplňku jsou dvě témata. Jednak je to doplněk pasáže věnované ochraně životního prostředí, jednak Příloha 1 – Přisvětlování přechodů.

Pasáž věnovaná životnímu prostředí je v podstatě v souladu s Nařízením komise (ES) č. 245/2009. Podle tohoto TKP je určena maximální přípustná velikost světelného toku vyzářeného nad vodorovnou rovinu (ULOR) tabulkou 1.

Tabulka 1 – Maximální světelný tok vyzařovaný nad vodorovnou rovinu ULOR

Třída osvětlení Úhrnný světelný tok zdrojů ve svítidle (klm) Příkon (W) ULOR (%) 
ME, MEW libovolný libovolný 
CE, S, ES, EV, A 12 ≤ Φ P > 100 
8,5 ≤ Φ < 12 P ≈ 100 10 
3,3 ≤ Φ < 8,5 P ≈ 50, 70 15 
Φ < 3,3 P < 50 20 

V tabulce jsou orientačně uvedeny i příkony vysokotlakých sodíkových výbojek odpovídající přípustnému světelnému toku. Pochopitelně, že pro poslední řádku (sv. tok menší než 3,3 klm) neexistuje ekvivalentní výbojka. Takový světelný tok (menší než 3,3 klm) mají např. nizkowattové rtuťové nebo halogenidové výbojky, kompaktní zářivky nebo LED ve svítidlech malých příkonů. Pozor, vždy se jedná o celkový světelný tok nainstalovaný ve svítidle. Nelze tedy prohlásit, že svítidlo je složeno ze stovky světelných diod, z nichž každá má světelný tok 125 lm, a tedy lze použít svítidlo, pro které má ULOR hodnotu 20 %. Celkový světelný tok takového svítidla je 12,5 klm, takže přípustná hodnota je jen 5 %.

Hodnoty uvedené v tabulce 1 lze překročit jen v odůvodněných případech. Například tam, kde je to žádoucí z urbanistického nebo architektonického hlediska. Také tam, kde se prokáže, že nedodržení hodnot uvedených v tabulce vede ke snížení zátěže nočního prostředí umělým světlem.

V oblastech, kde je ve společenském zájmu důležité omezit množství světla emitovaného do nočního prostředí, se připouští maximální podíl světla vyzařovaného nad horizont u všech silničních tříd a světelných výkonů nejvýše na 1 %. Mezi takové oblasti patří význačné přírodní rezervace, v nichž by světlo ovlivnilo prokazatelně nepříznivě život. Patří sem také astronomické observatoře národního a mezinárodního významu (v ČR to je Ondřejov a Kleť). Ochranné pásmo se podle publikace CIE č. 126 – 1997 nachází do vzdálenosti 1 km od hranic chráněného objektu; doporučuje se tuto vzdálenost zdvojnásobit.

Ani tento přísnější požadavek nebrání použití kvalitních svítidel pro osvětlování komunikací, protože ta podmínce vyhovují. Vyhovují i ta s vypouklou mísou – například to na obrázku 1 má ULOR = 0,5 %. Pro tato svítidla platí, že minimální množství světla přímo směrovaného do horního poloprostoru je bohatě vyváženo lepší distribucí světla, což v důsledku znamená zlepšení celkového využití světelného toku. Tedy také snížení celkového příkonu i

Nahrávám...
Nahrávám...