dnes je 1.3.2024

Input:

Právní kvalifikace údržby a výměn výtahů – metodické stanovisko

24.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stavebně-správní praxi se poměrně pravidelně v konkrétních řízeních objevuje otázka, jakým způsobem by z hlediska kvalifikace mělo být přistupováno k údržbám či výměnám výtahů.

Protože dosavadní praxe byla v tomto ohledu spíše nejednotná, vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj na toto téma metodickou pomůcku, kterou publikuje na svých internetových stránkách (viz http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Udrzba-a-vymena-vytahu).

Při její tvorbě bylo vycházeno především z normy ČSN 27 4000 o elektrických výtazích, a z vyhlášky č. 19/1979 Sb., která definuje a upravuje výtahy s motorovým pohonem. Co se týče údržby staveb, a tedy i výtahů, které se v nich nacházejí, stavební zákon rozeznává dva možné režimy. Prvním, častějším z nich, je případ, kdy provedení udržovacích prací nevyžaduje žádné povolení ani opatření vydávané stavebním úřadem, což je i většina případů udržovacích prací prováděných na výtazích. Posuzování stavebního úřadu (ohlášení) budou však dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona podléhat takové udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...