dnes je 25.6.2024

Input:

Přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících od 1. 4. 2010 ČSN konfliktní s Eurokódy

9.9.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1 Přehled ČSN EN Eurokódů nahrazujících od 1. 4. 2010 ČSN konfliktní s Eurokódy

ÚNMZ

Od 1. dubna 2010 nahrazují ČSN EN Eurokódy tzv. ČSN konfliktní s Eurokódy. V praktickém přehledu naleznete seznam všech Eurokódů a konfliktních norem, které jsou od zmíněného data nahrazeny.

Nově zde můžete využít funkci, která Vám umožní přímý vstup do plného znění technických norem.

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
nahrazuje:
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd - Základní ustanovení pro výpočet
ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky.
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
nahrazuje:
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
nahrazuje:
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
nahrazuje:
ČSN 73 5570 Navrhování konstrukcí zásobníků

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
nahrazuje:
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN 73 1202 Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1211 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN 73 1230 Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady
nahrazuje:
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
nahrazuje:
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
nahrazuje:
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1402 Navrhování trubek v ocelových konstrukcích
ČSN 73 1403 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb
ČSN 73 1500 Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN EN 1993-1-2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
nahrazuje:
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-3
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
nahrazuje:
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1403 Navrhování trubek v ocelových

Nahrávám...
Nahrávám...