dnes je 23.2.2024

Input:

Přehled stropních konstrukcí

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1
Přehled stropních konstrukcí

STROPY BETONOVÉ

Beton jako stavební materiál umožňuje celou řadu provádění nosných stropních konstrukcí. Ve své podstatě lze konstrukci provést z tzv. litého betonu, rozlišujeme stropy monolitické nebo s různým využitím panelových systémů.

Monolitické stropy deskové

V moderních novostavbách se nejčastěji používají monolitické stropy deskové, které jsou výrobně jednoduché a mohou být pnuté v jednom nebo obou směrech (křížem armované). V případě křížem armovaných desek končí ekonomická výhodnost v poměru stran cca 1 : 1,5. Tloušťky desek se pohybují u běžných typů staveb v rozmezí 70÷200 mm.

Často se používají též ve formě tzv. filigránových stropů, které kombinují velkoformátové armované prefa panely (tl. min. 40 mm) z pohledového betonu na spodním líci s nadbetonovanou monolitickou vrstvou. Prefabrikované desky (filigrány) plní funkci ztraceného bednění. Z desek vyčnívá kotevní výztuž, která se spojuje (zpravidla svařuje) s nosnou výztuží vlastní desky. Spolu s nadbetonovanou vyztuženou vrstvou pak vytvoří zmonolitněné deskové stropy. Šířka desek je obvykle do 2,2 m. Strop lze po zatmelení spár bez omítání opatřit konečnou povrchovou úpravou.

Další druhy betonových stropů

Z dalších druhů betonových stropů lze uvést:

 • ploché klenby ze železového betonu,

 • stropy trámové a žebrové s viditelným podhledem,

 • žebrové stropy s rovným podhledem,

 • stropy kazetové,

 • stropy z předpjatého betonu,

 • kombinované stropy prefa – monolit,

 • montované stropy z desek železobetonových nebo předpjatých,

 • stropy monolitické vložkové.

U stropů monolitických vložkových jde o celou řadu konstrukcí, kde se na bednění položí vložky různých typů a materiálů speciálních tvarů, mezi ně se vkládá ocelová výztuž a po zalití a zatvrdnutí vznikne konstrukce, která se svými vlastnostmi blíží žebrové monolitické desce.

Strop může být zvláště v případě značných požadavků na únosnost konstruován z řady vedle sebe položených prefabrikovaných I nosníků, jejichž příruby vytvářejí rovný horní i dolní líc. Tyto nosníky mohou být ke zvýšení únosnosti předepjaty. Statickou obdobou této varianty jsou de facto podélně děrované desky buď s tradiční, nebo předpjatou výztuží (Spiroll apod.).

Možnou technologií provádění stropní konstrukce jsou zvedané stropy (lift slabs), kde jsou desky jednotlivých podlaží vybetonovány na základové desce na sobě a dodatečně po zatvrdnutí hydraulicky vyzvednuty do definitivní výšky.

Klasickou prefabrikaci představují deskové stropní prefabrikované panely, které jsou buď prostě ukládány, nebo je jejich horní výztuž provařována k dosažení určitého stupně vetknutí (funkce spojitého nosníku).

KONSTRUKCE OCELOBETONOVÉ

Stropní konstrukce ocelobetonové

Do této skupiny patří celá řada technologií, která využívá jako hlavní nosný prvek ocelové nosníky, které tvoří základní nosný prvek stropní konstrukce. Výhodou této technologie je značná nosnost ocelových prvků a okamžitá zatížitelnost, a to bezprostředně po uložení nosníků na místo.

Z řady možností uvádíme zejména:

 • železobetonové panely pokládané na ocelové nosníky,

 • betonové tvarovky vkládané mezi ocelové nosníky,

 • betonové desky lité na žebrované plechy (košické plechy) položené na ocelových nosnících,

 • železobetonové klenby provedené na nosnících a další.

STROPNÍ KONSTRUKCE OCELOVÉ

Ocelové stropní konstrukce

Čisté ocelové stropní konstrukce se používají především v případech, kde nejsou kromě nosné funkce na stropy kladeny žádné další požadavky – především izolační požadavky, poněvadž ocel jako materiál nemá valné ani tepelné, ani akusticky výrazně příznivé izolační vlastnosti.

Využití je tedy především v průmyslových provozech, výrobních a skladových prostorách. Využívané jsou především různé roštové podlahy,

Nahrávám...
Nahrávám...