dnes je 4.10.2023

Input:

Přestupky podle stavebního zákona

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15
Přestupky podle stavebního zákona

Ing. Bohumír Číhal

Smysl a účel právní úpravy

Současně platný stavební zákon, stejně jako jeho předchůdce, obsahuje postihy za protiprávní jednání osob zainteresovaných v oblasti územního plánování a stavebního řádu, kterého se dopustily nerespektováním povinností jim uložených.

V kapitole stručně rekapitulujeme zásadní změnu právního pohledu na kvalifikaci protiprávních činů, která nastala novelou stavebního zákona zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Současně účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., upravuje protiprávní činy týkající se stavebního zákona jednotně jako Přestupky.

Poslední novela zákonem č. 225/2017 Sb. si současně vyžádala odpovídající věcné a formulační změny změny v hlavě V Přestupky. Přestupky, vykazující znaky společensky škodlivých protiprávních činů stanovené zákonem, jsou zde členěny ve vztahu k osobám (tzn. pachatelům), které jsou účastníky územního plánování, ve věcech stavebního řádu, při projektové činnosti a provádění staveb. Řízení o přestupcích stavební zákon neuvádí. Obecně se proto předpokládá, že se na řízení o přestupcích vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o odpovědnosti za přestupky

Nahrávám...
Nahrávám...