dnes je 29.6.2022

Input:

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem

30.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve většině případů osoba, která je v postavení pronajímatele, sama předmětné energie (elektřina, teplo, voda a plyn) nedodává, ale pořizuje je od jiných subjektů a následně přeúčtuje spotřebu předmětné energie na nájemce.

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Ve většině případů osoba, která je v postavení pronajímatele, sama předmětné energie (elektřina, teplo, voda a plyn) nedodává, ale pořizuje je od jiných subjektů a následně přeúčtuje spotřebu předmětné energie na nájemce. Obdobná situace je i v případě služeb souvisejících s nájemním vztahem, jako jsou úklidové služby, zajištění ostrahy pronajímaného objektu, telekomunikační služby atd.

Přeúčtování energií a služeb

Přeúčtování energií a služeb je v ZDPH upraveno v zákoně o DPH speciálně, a to v ustanoveních § 13 odst. 4 písm. h), § 13 odst. 10 písm. d),§ 14 odst. 3 písm. g) a § 14 odst. 5 písm. e). V případech, kdy plátce energie sám nedodává nebo služby související s nájmem sám neposkytuje, tzn., že pořizuje tato plnění od jiné osoby (plátce nebo neplátce) a následně požaduje takto pořízená plnění uhradit od jiné osoby, jedná se z hlediska DPH o tzv. přeúčtování, na které se vztahuje zmíněná speciální úprava. Právní úprava v oblasti přeúčtování představuje pro plátce možnost volby mezi dvěma variantami, jejíž základní odlišnost spočívá v tom, zda plátci v souvislosti s přeúčtováním energií nebo služeb souvisejících s nájmem vznikne či nevznikne povinnost přiznat DPH na výstupu. Plátce daně (pronajímatel), který pořizuje energie nebo služby související s nájmem nemovitostí a následně tyto energie nebo služby přeúčtovává na jednotlivé nájemce, se může v praxi dostat v zásadě do dvou situací:

1.                 přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. V případě, že je uskutečněno v tuzemsku, je předmětem DPH,

2.                 přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem se nepovažuje za plnění, které je předmětem DPH.

Použití jedné z výše uvedených variant je na rozhodnutí plátce, který pořízené energie nebo služby dále přeúčtovává na jinou osobu. Konečné rozhodnutí mezi oběma výše uvedenými variantami bude v praxi ovlivněno několika skutečnostmi, a to zejména tím, zda dodavatel energií nebo poskytovatel služeb je plátcem daně. Pro výše uvedené rozhodování je neméně důležitá i skutečnost, zda osoba, které jsou pořízené energie nebo služby následně přeúčtovány, je plátcem daně nebo se jedná o neplátce. Pokud je totiž nájemce plátcem daně, bude mít zcela jistě zájem uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u energií a služeb, které se zavázal pronajímateli uhradit. Dříve než provedeme vyhodnocení výhod či nevýhod jedné i druhé varianty, je nutné seznámit se s konkrétními podmínkami, které jsou v ZDPH stanoveny pro případy, kdy přeúčtování energií a služeb je považováno za dodání zboží nebo poskytnutí služby a je spojeno s povinností přiznat DPH na výstupu předmětem daně. Tyto podmínky pak budeme srovnávat s podmínkami, které musí být splněny, pokud se plátce rozhodne při přeúčtování pro variantu, která není spojena s povinnosti přiznat DPH na výstupu.

Přeúčtování energií a služeb spojené s povinností přiznat daň na výstupu

Pokud plátce daně (pronajímatel nemovitosti) pořídí energie nebo služby od jiné osoby (plátce

Nahrávám...
Nahrávám...