dnes je 18.5.2024

Input:

Přezkum a charakter souhlasů vydávaných v režimu stavebního zákona

2.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. obsahuje na několika místech úpravu tzv. souhlasů, které jsou dle současné judikatury považovány za úkony dle části čtvrté správního řádu. V materiálním pojetí se však souhlasy blíži spíše rozhodnutí, protože na rozdíl od jiných úkonů podle části čtvrté správního řádu zakládají jejich adresátům oprávnění.

Konkrétně se jedná o územní souhlas dle ust. § 96, který je vydávaný u vybraných typů záměrů na základě zjednodušeného režimu namísto územního rozhodnutí, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle ust. § 106, který má být také u vyjmenovaných záměrů alternativou ke stavebnímu povolení, kolaudační souhlas podle ust. § 122, souhlas se změnou v užívání stavby dle ust. § 127 a konečně souhlas odstraněním stavby upravený v ust. § 128.

Tím, jakou mají tyto úkony povahu, a jakým způsobem mají být přezkoumávány, resp. zda je možné napadnout jejich nezákonnost žalobou, se Nejvyšší správní soud zabýval podrobně v usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. září 2012, č.j. 2 As 86/2010-76. U všech zmiňovaných souhlasů Nejvyšší

Nahrávám...
Nahrávám...