dnes je 23.9.2023

Input:

Příklad postupu při výpočtu nájemného

25.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální nájemné je skutečně placené nájemné po odečtení záloh na služby a nájemného za vybavení bytu, přepočtené podle nově stanovené podlahové plochy.

Předpokládejme, že v bytě x v obci XY je v daném bytě hrazeno aktuální nájemné ve výši 37,07 Kč

Aktuální nájemné je skutečně placené nájemné po odečtení záloh na služby a nájemného za vybavení bytu, přepočtené podle nově stanovené podlahové plochy. Je to tedy částka, kterou pronajímatel dostává na svůj účet,avšak ve vztahu k nově určené podlahové ploše.

Základní cena za m2 podlahové plochy je 13 820,- Kč

Toto číslo je jediné, které nezbytně musí být publikováno, neboť vychází ze statistiky MF, a nelze jej nijak vypočíst.

 

Ze získaných údajů (ZC-základní cena a p -procento) vypočteme cílovou hodnotu měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu (CN) pro výpočet maximálního přírůstku v daném roce.

 

CN = 1/12 * p * ZC

CN pro náš byt:

CN = 1/12 * 0,05 * 13820

CN = 57,58 Kč/m2

 

cílová hodnota (CN) pro výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného za 1 m2 pro náš byt je 57,58 Kč/m2

pokud by během dalších let platnosti zákona nedošlo ke změně základních cen nemovitostí, bylo by maximální nájemné na 1 m2 podlahové plochy v roce 2010 v tomto bytě 57,58 Kč

V příslušném roce však toto cílové nájemné slouží jen k výpočtu maximálního přírůstku nájemného

 

Tento maximální přírůstek se vypočte podle vzorce:

MP = [(CN/AN)^1/(4-k+1) - 1] * 1000

MP = maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %

CN = cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 (vypočtená předchozím vzorcem)

AN = je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2

k je pořadový rok v rámci platnosti části první zákona, přičemž:

k = 1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007

k = 2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008

k = 3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

k = 4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

 

Ilustrativní příklad výpočtu zvyšování nájemného v případě, že by v průběhu platnosti zákona nedošlo ke změnám základních cen nemovitostí a

Nahrávám...
Nahrávám...