dnes je 14.6.2024

Input:

Příklady stanovení nájemného v družstevním bytě

28.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíte jako podílník v bytovém družstvu odpovídající nájemné? Za pomoci přehledných tabulek Vám v našem Tématu týdne vysvětlíme postup stanovení adekvátní výše nájemného pro vybrané typy bytových jednotek v závislosti na velikosti podlahové resp. užitkové plochy, tzv. rozdělovaných a jiných nákladech…

 

Údaje rozhodné pro rozdělení ekonomicky oprávněných nákladů domu

 

jednotka

úvěr

rozdělované náklady

UP

upravená UP

stoupačky

podlahová plocha

 

podíl

podíl

m2

m2

podíl

počet

podíl

m2

podíl

byt 2+1

55 000

0,183

160 000

0,160

40

40

0,164

1

0,200

42

0,169

 

byt 2+1/L

55 000

0,183

200 000

0,200

40

42

0,172

1

0,200

42

0,169

 

byt 3+1

95 000

0,317

300 000

0,300

80

80

0,328

1

0,200

82

0,331

 

byt 3+1/L

95 000

0,317

340 000

0,340

80

82

0,336

2

0,400

82

0,331

 

celkem

300 000

1,000

1 000 000

1,000

240

244

1,000

5

1,000

248

1,000

 

Vysvětlivky použitých termínů a zkratek

úvěr = úvěr poskytnutý družstvu na výstavbu domu podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (např. vyhl. č. 136/1985 Sb.) připadající na jednotlivé byty

rozdělované náklady = rozdělované (pořizovací) náklady domu připadající podle výnosu č. 78/1991 Sb. na jednotlivé byty

L = lodžie zcela zapuštěná (pro účely nájemného se podle výnosu č. 78/1991 Sb. započítává 50 % plochy)

UP = užitková plocha podle výnosu č. 78/1991 Sb. bez plochy lodžií

upravená UP = užitková plocha upravená podle vyhlášky č. 85/1997 Sb., tj. vč. poloviny z celkové plochy lodžie, která je 4 m2

podlahová plocha = podlahová plocha podle zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (ZOVB), tj. bez plochy lodžií (nejsou místností), vč. plochy sklepa - místnosti, který je příslušenstvím bytu a jeho plocha je u všech bytů 2 m2 (neslouží pro výpočet nájemného, ale stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech domu po převodu bytů z majetku družstva - viz dále)

 

Roční ekonomicky oprávněné náklady domu podle § 3 vyhlášky č. 85/1997 Sb. v Kč

anuita (úmor a úrok z úvěru)                                                                                                 12 000

tvorba dlouhodobého finančního zdroje na údržbu a opravy (tzv. fond oprav)                     50 000

oprava rozvodů vody                                                                                                             20 000

pojištění domu                                                                                                                         1 800

daň z nemovitostí                                                                                                                       600

nájemné za pozemek příslušející k domu                                                                                 1 200

správní náklady (vedení účetnictví, bankovní poplatky, odměna předsedy aj.)                      52 400

celkem                                                                                                                                138 000

 

 

Podle vyhlášky č. 85/1997 Sb. se ekonomicky oprávněné náklady rozpočítávají na jednotlivé byty takto:

 

  • anuita podle výše úvěru připadající na jednotlivý byt [§ 3 odst.2 písm. a)],
  • údržba, opravy a pojištění domu podle rozdělovaných nákladů na jednotlivé byty [§ 3 odst.2 písm. b)],
  • náklady na opravu rozvodů vody se podle rozhodnutí členské schůze uhradí jednorázově zvýšeným nájemným stanoveným podle počtu stoupaček procházejících jednotlivými byty (tyto náklady lze podle § 3 odst.3 rozvrhnout na byty i jinak než podle rozdělovaných nákladů na jednotlivé byty),
  • daň znemovitostí a náklady spojené sužíváním pozemku podle upravené užitkové plochy bytů [§ 3 odst.2 písm. c)],
  • správní náklady se dle usnesení členské schůze rozdělují stejnou částkou na byt bez ohledu na jeho velikost (náklady na správu domu a družstva se podle § 3 odst.2 písm. d) na jednotlivé byty rozpočítávají ve výši stanovené orgánem družstva).

 

 

Výpočet nájemného

 

jednotka

anuita

údržba a opravy

oprava rozvodů vody

pojištění domu

daň z nemovitostí a nájem pozemku

správní náklady

roční nájemné

byt 2+1

2 196

8 000

4 000

288

295,20

13 100

27 879,20

 

byt 2+1/L

2 196

10 000

4 000

360

309,60

13 100

29 965,60

 

Nahrávám...
Nahrávám...