dnes je 15.8.2022

Input:

Příklady vazeb v systémové KNX instalaci

6.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.4 Příklady vazeb v systémové KNX instalaci

Ing. Josef Kunc

A: Realizace centrálních funkcí: Například při opouštění budovy lze stisknutím jediného tlačítka (anebo aktivací systému elektronického zabezpečení) vypnout veškeré osvětlení a předem zvolené silové zásuvky, např. pro elektrický sporák, žehličku,…), ale také uzavřít přívod vody, aktivovat program pro imitaci přítomnosti, řídit žaluzie v závislosti na denní době, přepnout vytápění do úsporného režimu provozu. Objekt bude prostě uveden do takového stavu, jaký si uživatel přeje v době, kdy objekt opouští. Obdobně při příchodu lze spustit jinou centrální funkci, která objekt uvede do stavu předem naprogramovaného pro příchod. Takovýchto centrálních funkcí, byť i různým způsobem definovaných, lze vytvořit prakticky neomezený počet. Přitom není vyloučeno, aby se někteří z účastníků na sběrnici nezúčastnili i vyššího počtu centrálních funkcí, což v klasické instalaci je prakticky vyloučené.

B: Vytváření scén: V zasedacích místnostech, v divadlech a v neposlední řadě také v obytných místnostech lze vyvolat různé, předem uspořádané světelné scény, v závislosti na situaci, pro kterou byla scéna nastavena. Uživatel přitom může kdykoli měnit toto scénické uspořádání.

C: Stálá osvětlenost: Nejčastěji v kancelářských budovách, školách a v podobných objektech je možné využít regulaci na stálou osvětlenost, navíc i s vazbou na přítomnost osob. Na osvětlování je tak možné ušetřit až kolem 70% energie.

D: Vazby na přítomnost: Zvážíme-li navíc, že podle nedávno uskutečněného průzkumu využívání kanceláří, během pracovní doby je kolem 40 % místností nevyužívaných (pracovníci jsou na služební cestě, na jednání, na dovolené, …) a vezmeme-li v úvahu doposud nejčastěji používaný způsob řízení nastavení režimu vytápění (nebo chlazení) podle časových programů, napomůže vazba na přítomnost šetřit také nejméně 8% tepelné energie. Regulace podle časového programu znamená přechod režimu vytápění z nočního poklesu (například 18°C) na komfortní teplotu ve všech kancelářích (v různých místnostech může být hodnota teploty nastavena podle individuálních požadavků – například na 21°C). Ovšem v neobsazených místnostech vybavených snímači přítomnosti bude nastavena teplota pohotovostní (často teplota o 2 K až 3 K nižší, než je teplota komfortní). Teprve po příchodu do místnosti dochází k přepnutí z režimu pohotovostního do režimu komfortního.

E: Vzdálené přístupy: Připojením instalace KNX dříve k telefonní síti, nyní mnohem častěji k internetu, může uživatel mobilním telefonem zjišťovat nebo ovládat stavy požadovaných funkcí (např. vytápění). Poplašná hlášení ze systému elektronického

Nahrávám...
Nahrávám...