dnes je 7.12.2022

Input:

Probíhající změna územního plánu jako důvod pro přerušení řízení vedeného stavebním úřadem

9.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stavebně správní praxi se začaly objevovat případy, kdy bylo požádáno o umístění nebo dodatečné povolení stavby v rozporu s územním plánem, nicméně současně byla pořizována změna, která tento nesoulad hojila. Otázkou, kterou ve většině případů řešil stavební úřad, je to, zda je skutečnost, že je pořizován nový územní plán nebo jeho změna, důvodem pro přerušení řízení, či nikoliv. Závěry stavebních úřadů jsou různé.

Relativní světlo do této problematiky vnesl až nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2015, č. j. 3 As 35/2015, ve kterém soud sice neřekl kategorický závěr, zda je v takovém případě důvod pro přerušení řízení či není, ale nastínil návod, jakým má být tato otázka vyhodnocena. V daném případě se jednalo o řízení o dodatečném povolení stavby. Nejvyšší správní soud úvodem zdůraznil, že toto řízení tvoří jeden celek s řízením o odstranění stavby, které je řízením vedeným z moci úřední. Povinnost prokázat, že záměr splňuje zákonné podmínky, leží na tom, kdo dodatečné povolení stavby požádal. Jestliže tedy měl žadatel za to, že v daném případě byla skutečnost, že byla

Nahrávám...
Nahrávám...