dnes je 19.5.2024

Input:

Problematika pozemních komunikací v postupech podle stavebního zákona

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:57

Pozemní komunikace jsou předmětem právní úpravy především zákona o pozemních komunikacích. I v postupech podle stavebního zákona však zaujímají společně s otázkou dopravního napojení staveb poměrně významné místo, a to jak v rámci procesní úpravy tak i v části hmotně právní. Dostanete základní přehled úpravy zákona o pozemních komunikacích v souvislosti s úpravou stavebního zákona - stávajícího i nového č. 283/2021 Sb. Výklad se bude týkat zejména způsobů prokazování dopravního napojení a podkladů podle zákona o pozemních komunikacích předkládaných spolu s žádostmi podle stavebního zákona. Zvláště se budete věnovat hmotně právní otázce dopravního napojení nemovitostí a staveb tak, jak jej předepisují obecné požadavky na výstavbu a jak jej vykládá stávající správní judikatura.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecné informace
  • Prokazování dopravního napojení záměru/stavby
  • Zajištění příjezdu
  • Plánovací smlouva
  • Obecné požadavky na výstavbu – dopravní napojení pozemků a staveb
  • Veřejné komunikace v postupech podle stavebního zákona

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat setkává běžně také s praxí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ostatních dotčených orgánů. Náplní její práce je rovněž metodická činnost vůči obecním úřadům a pořizovatelům územních plánů, a také činnost publikační. 

Nahrávám...
Nahrávám...