dnes je 26.3.2023

Input:

Projektová dokumentace jako autorské dílo – výhradní a nevýhradní licence

23.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektová dokumentace zachycuje ve většině případů jedinečný výsledek duševní činnosti autora, a jako taková naplňuje znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona. Tuto skutečnost je třeba si uvědomit v momentě uzavírání smlouvy o dílo, na základě které má být projektová dokumentace zpracována.

Projektová dokumentace zachycuje ve většině případů jedinečný výsledek duševní činnosti autora, a jako taková naplňuje znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona. Tuto skutečnost je třeba si uvědomit v momentě uzavírání smlouvy o dílo, na základě které má být projektová dokumentace zpracována. Její autor má po jejím vytvoření k dokumentaci dva druhy autorských práv, a sice práva osobnostní a majetková. Osobnostní práva obsahují zejména právo osobovat si autorství určitého díla a jako taková jsou nepřevoditelná na jinou osobu. Majetková práva k autorskému dílu zahrnují zejména právo dílo užít, rozmnožit, nakládat s ním, zpracovat apod. Výkon těchto práv lze převést na jinou osobu pouze na základě

Nahrávám...
Nahrávám...