dnes je 21.7.2024

Input:

Projektová dokumentace z hlediska bezpečnosti práce

11.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Projektová dokumentace z hlediska bezpečnosti práce

Ing. Marie Pečená

Již při zpracování projektové dokumentace je nutno věnovat pozornost otázkám bezpečnosti práce, technických zařízení a pracovního prostředí. Projekt musí být podkladem pro vytvoření předpokladů pro bezpečnou realizaci stavebního díla. Tuto povinnost ukládá projektantovi vyhláška č. 499/2006 Sb. V souhrnné zprávě projektu by měly být řešeny požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v situaci by měly být zakresleny stávající sítě, důležité objekty a jejich ochranná pásma. V projektové dokumentaci musí být zejména řešeny požadavky na bezpečné provádění prací za mimořádných podmínek, za provozních rizik a na veřejných komunikacích

Nahrávám...
Nahrávám...