dnes je 17.6.2024

Input:

Proluka

20.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem proluka, dosud užívaný i vykládaný v souvislosti se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, nabyl v nedávné době na významu i v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu.

Po poslední novele totiž tento pojem obsahuje právě zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. V něm představuje jednu z výjimek, na základě které není potřeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v případě budování staveb pro bydlení v zastavěném území na ploše zemědělské půdy, která tvoří proluku o velikosti do 0,5 ha.

Vzhledem k tomu, že zákonná definice tohoto pojmu není obsažena ani ve stavebním zákoně, ani v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu, je třeba vycházet předně z výkladu metodického. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v rámci své působnosti metodiku k pojmu proluka v červnu 2013 (dostupné na: http://www.mmr.cz/getmedia/540fffb4-3586-4351-95ed-7472fa2107d8/Proluka-final.pdf?ext=.pdf ). V ní ministerstvo dochází k tomu, že pojem je nutno vykládat vždy v souvislostech konkrétního případu, a také s ohledem na příslušná ustanovení zákona a vyhlášek, která tento pojem obsahují. Ty s ním totiž pracují v souvislosti s

Nahrávám...
Nahrávám...