dnes je 19.7.2024

Input:

Provozní revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.2
Provozní revize TNS (tlakové nádoby stabilní)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Provozní revize dle ČSN 69 0012 čl. 91 a 92:

Provozní revize se provádějí při provozu s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu a stáří nádoby, provozní tekutině a provozním podmínkám nádob, ve lhůtách:

a) první provozní revize do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby,

b) další revize nejméně jednou ročně a nejméně jednou za dva roky u nádob chladicích zařízení.

Provozní revizí se prověřuje zejména:

a) celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje, regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřicích přístrojů a jejich signalizačního zařízení, topného zařízení u nádob topených apod.,

b) zda zařízení a výstroj podle bodu a) jsou udržovány a kontrolovány a zda se vede předepsaná dokumentace,

c) způsob provozu, zejména zda nejsou překročeny přípustné stavy (tlaky, teploty, hladiny, výkony apod.),

d) čistota a pořádek v okolí nádoby, bezpečný a dostatečný přístup k nádobám,

e) zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené,

f) zda obsluha splňuje podmínky čl. 6 Přílohy.

Obvyklá praxe při provádění provozních revizí:

Provádění provozních revizí je každoroční úkon, kterým revizní technik provede ověření nejen bezpečnosti nádoby, ale také její provozování co do provádění pravidelných úkonů, zápisů do deníků či pořádku kolem nádoby.

Revizní technik tedy do provozní revize musí konstatovat:

 1. Výrobní údaje nádoby z výrobního štítku,
 2. Kontrolu existující dokumentace (výchozí revizi, poslední provozní revizi a popř. další zkoušky či revize, které se na nádobě provádějí, vč. např. revize elektro, pokud je na nádobě elektrický ventil, snímač apod.),
 3. Kontrolu zápisů do provozního deníku nádoby,
 4. Kontrolu osvědčení obsluh nádob, které jsou podepsány v provozním deníku nádoby,
 5. Veškeré údaje o nádobě:
  1. Provozní tlak,
  2. Médium,
  3. Teplota,
  4. Druh a číslo PV,
  5. Druh a číslo tlakoměru,
  6. Druh a číslo teploměru,
  7. Druh a číslo stavoznaku,
  8. Dimenzi přípojného potrubí,
  9. Dimenzi výstupního potrubí,
  10. Umístění,
  11. V případě elektrických snímačů či elektroventilů jejich druhy a čísla.
 6. Přístupnost k výstroji nádoby,
 7. Pořádek kolem nádoby,
 8. Kategorii nádoby dle NV č. 219/2016 Sb. nebo ČSN 69 0010-2.1 ,
Nahrávám...
Nahrávám...