dnes je 23.2.2024

Input:

Průkaz shody, životnost ETICS

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.3
Průkaz shody, životnost ETICS

Podmínky uvádění ETICS na trh

Vnější tepelně izolační kontaktní systém s omítkou patří mezi stanovené výrobky (zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které mohou být uvedeny na trh jen po průkazu shody se stanovenými požadavky, a to definovaným postupem. K systému musí být výrobcem vydáno prohlášení o shodě. Uvedením na trh se rozumí okamžik, kdy je ETICS na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva.

ETICS se uvádí na trh tak, aby ho zákazník mohlo koupit v rámci jedné obchodní transakce od jednoho dodavatele.

Na českém stavebním trhu jsou k dispozici jak ETICS s národním prohlášením o shodě, tak ETICS s evropským prohlášením (ES prohlášení o shodě). ES prohlášení o shodě se vydává na základě evropského technického schválení (ETA) pro konkrétní výrobek, které se zpracovává podle evropských řídicích pokynů (ETAG).

ETAG jsou zatím k dispozici pro nejčastěji používané ETICS – systémy s omítkou a s určeným použitím pro zděné a betonové konstrukce – pod označením ETAG 004.

ETA pro ETICS udělují a zveřejňují schvalovací orgány sdružené v Evropské organizaci pro technická schvalování (EOTA). ETA je technická specifikace výrobku harmonizovaná s evropskou Směrnicí 89/106/EHS pro stavební výrobky. ETA je pozitivní technické hodnocení vhodnosti výrobku k určenému použití založené na splnění základních požadavků na stavby, do kterých je výrobek zabudován. Uděluje se pro výrobky, pro které neexistuje evropská harmonizovaná norma, uznaná národní norma, ani mandát pro harmonizovanou normu. Harmonizovaná evropská norma pro ETICS neexistuje a neexistuje ani mandát pro takovou harmonizovanou normu.

Základní požadavky na stavby podle Směrnice 89/106/EHS jsou tyto:

  • mechanická odolnost a stabilita,

  • požární bezpečnost,

  • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,

  • bezpečnost při užívání,

  • ochrana proti hluku,

  • úspora energie a ochrana tepla.

Označení ETICS, který je ve shodě s příslušnými evropskými dokumenty

K jednoduchému rozpoznání skutečnosti, že ETICS je ve shodě se všemi ustanoveními (nebo požadavky) příslušných evropských dokumentů a že systém byl podroben evropským postupům posouzení shody, je jeho označení CE. Odpovědnost za připojení označení CE nese výrobce ETICS nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v evropském hospodářském prostoru.

Stanovená životnost

Při běžné údržbě musí ETICS s omítkou umožňovat, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu (životnost ETICS). Tato doba byla v Evropě pro ETICS stanovena na minimálně 25 let.

Nahrávám...
Nahrávám...