dnes je 25.2.2024

Input:

Prvky vzduchotechnického zařízení

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7.1
Prvky vzduchotechnického zařízení

Ventilátory

K distribuci vzduchu se požívají většinou radiální ventilátory (nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké), axiální ventilátory a výjimečně ventilátory diagonální.

Ohřívače a chladiče vzduchu

K předehřevu a dohřevu vzduchu se užívají výměníky tepla (ohřívače a chladiče vzduchu). Teplonosnou látkou může být teplá voda, horká voda, pára, plyn, méně pak elektřina nebo topný olej. V rekuperačním výměníku potom předává teplo odpadní vzduch. K chlazení vzduchu se používají povrchové chladiče, jejichž konstrukce je stejná jako u výměníků pro ohřev vzduchu. Pro výrobní haly se používají nástěnné vytápěcí soupravy. Zdrojem tepla bývá nejčastěji pára nebo horká voda. V současné době také zemní plyn.

Filtry

Filtry slouží k odstranění prachu ze vzduchu. Filtrační materiály musí mít co nejnižší odpor při co nejvyšší účinnosti odlučování prachu a jiných nečistot. Zároveň musí umožňovat snadné čištění. Ve většině vzduchotechnických zařízení jsou namontovány suché

Nahrávám...
Nahrávám...