dnes je 15.7.2024

Input:

Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstroje

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5
Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstroje

Igor Lüftner – Martin Šturma

Dle požadavků nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 musí revizní technik provádět na tlakových nádobách následující pravidelné revize a zkoušky:

Typ revize/zkoušky Lhůty
Výchozí revize před uvedením do provozu
První provozní revize do 2 týdnů po zahájení provozu TNS
Následné provozní revize 1x za rok
Vnitřní revize 1x za 5 let nebo kratší
Zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška 1x za 10 let nebo kratší

Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení jsou

a) průvodní a provozní dokumentace vyhrazeného tlakového zařízení,

b) záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na vyhrazeném tlakovém zařízení v průběhu jeho montáže, opravách a následně při provozu doklady z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce,

c) odborná stanoviska a osvědčení pověřené organizace.

Přípravu pro revize a zkoušky provádí provozovatel dle požadavků revizního technika.

Poptáváte-li revizi a zkoušku TNS, body Vaší poptávky by měly být v tomto minimálním rozsahu:

• objem tlakové nádoby,

• specifikaci látky, kterou v nádobě skladujete,

• jaký druh revize či zkoušky požadujete,

• pokud požadujete i kontrolu pojistného ventilu, vyspecifikujte jeho tlak a DN (jmenovitý vnitřní průměr),

• jde-li o vnitřní revizi, popište, zda nádobu otevřete a vyčistíte Vy nebo to má být součástí nabídky,

• chcete-li tlakovou zkoušku a máte na tlakové nádobě izolaci či jiné opláštění, popište to v poptávce,

• pokud není možné provést tlakovou zkoušku vodou či provozním médiem při požadovaném tlaku, popište, že požadujete náhradní metodu, např. ultrazvukem,

• požadujete-li důkladnou kontrolu manometru tlakové nádoby, poznačte to v poptávce.

Poté si pohlídejte zejména následující:

• Při revizích by měl revizní technik chtít vidět dokumentaci k zařízení, a to zejména pasport TNS. Pokud ho nemáte a revizní technik ho po Vás ani nechce vidět, měli byste se ho zeptat proč.

• Pokud Vám napíše revizní technik do zprávy, že vyzkoušel výstroj tlakové nádoby (pojistný ventil) a Vy víte, že nádoba měří například 6 metrů a k ventilu není možné standardně bez pomoci vylézt, nebude tato revize nejlepší.

• Nevyžaduje-li revizní technik při revizi ověření funkčnosti pojistného ventilu na stolici odbornou firmou, ačkoliv je zařízení evidentně například rezavé a velmi staré, měli byste se ho zeptat proč.

Před zahájením revizní činnosti musí dodavatel objednateli předložit:

1. Oprávnění organizace (právnická/fyzická podnikající) k provádění revizí TNS vydané pověřenou organizací (TIČR)

2. Osvědčení revizního technika (fyzické osoby) k provádění revizí TNS

3. Výpis ze živnostenského rejstříku (obchodního rejstříku) se zápisem pro provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení (ohlašovací řemeslná živnost)

Všechny revize a zkoušky musí být zaznamenány v provozním deníku TNS s tím, že záznamy provádí revizní technik takto:

1.

Nahrávám...
Nahrávám...