dnes je 29.5.2023

Input:

Revize, zkoušky a údržba kotlů

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.3
Revize, zkoušky a údržba kotlů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní technik:

Typ revize/zkoušky Dle požadavků normy Kdo smí provádět Lhůty
Provozní revize ČSN 07 0710 čl. 96 revizní technik 1x za 3 měsíce
Vnitřní revize ČSN 07 0710 čl. 98 revizní technik 1x za rok
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710 čl. 115 revizní technik po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710 čl. 124, vyhláška č. 18/1979 Sb. § 5 až § 7 revizní technik 1x za 9 let

Kontroly bezpečnostní výstroje, které smí provádět obsluha, případně RT při pravidelných revizích:

Druh bezpečnostní výstroje Dle požadavků článků normy ČSN 07 0710
Vodoznaky čl. 35 až 39
Tlakoměry čl. 40 až 43
Pojistné ventily čl. 44 až 47
Teploměry čl. 48 až 53
Uzávěry a odkalování čl. 54 až 56

Přípravu pro revize a zkoušky provádí provozovatel dle požadavků revizního technika.

Pro provádění pravidelných revizí, zkoušek a kontrol bezpečnostní výstroje platí doporučení, uvedená v kapitole o TNS.

Co se týče provádění výchozích revizí kotlů, postupuje se jako u tlakových nádob stabilních dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a vyhlášky č. 18/1979 Sb., neboť kotel je primárně tlakovou nádobou. Výrobní a montážní organizace může odevzdat odběrateli kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa jen po úspěšné první tlakové zkoušce potvrzené TIČR, dokladem o ní je odborné a závazné stanovisko TIČR.

Dále dle vyhlášky č. 18/1979 Sb. § 7 odst. 5 musí být provedena tlaková zkouška u kotlů stabilních vždy po jejich přemístění před opětovným zahájením provozu a u všech kotlů vždy po provozní přestávce delší dvou let. Dle odst. 7 je provozovatel kotle povinen písemně oznámit na TIČR alespoň 30 dnů předem datum jeho tlakové zkoušky.

Při provozní údržbě je provozovatel povinen provádět zejména mechanické čištění kotlů, zabrušování uzavíracích armatur, výměnu těsnění, výměnu bezpečnostní výstroje, výměnu zaválcovaných trubek, tužení švů, výměnu šroubů, svorníků, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh apod. Tyto práce mohou vykonávat odborní pracovníci provozovatelem k tomu pověření.

K provozní údržbě patřící opravy a úpravy (přestavby) kotlů vyžadující např. vrtání děr, svařování, nýtování, popř. výrobu nových tlakových částí apod., smějí provádět jen organizace, které k tomu mají oprávnění od TIČR.

Co se týče technických požadavků na kvalitu vody používanou k provozu a napájení kotlů, aby nevnikala koroze, usazeniny a znečištění, tak tyto jsou upraveny v normách ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa nebo ČSN EN 12952-12 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.

Odstavení kotlů z provozu dle ČSN 07 0710 čl. 85 až 89

Dle čl. 85 musí

Nahrávám...
Nahrávám...