dnes je 21.6.2024

Input:

Revize, zkoušky a údržba kotlů

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.3
Revize, zkoušky a údržba kotlů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní technik:

Typ revize/zkoušky Lhůty
Provozní revize 1x za 3 měsíce u kotlů I. a II. třídy, 1x za 6 měsíců u kotlů III. a IV. Třídy
Vnitřní revize 1x za rok
Zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška 1x za 10 let

Kontroly bezpečnostní výstroje, které smí provádět obsluha, případně RT při pravidelných revizích:

Druh bezpečnostní výstroje Dle požadavků článků normy ČSN 07 0710
Vodoznaky čl. 35 až 39
Tlakoměry čl. 40 až 43
Pojistné ventily čl. 44 až 47
Teploměry čl. 48 až 53
Uzávěry a odkalování čl. 54 až 56

Přípravu pro revize a zkoušky provádí provozovatel dle požadavků revizního technika.

Pro provádění pravidelných revizí, zkoušek a kontrol bezpečnostní výstroje platí doporučení, uvedená v kapitole o TNS.

Co se týče provádění výchozích revizí kotlů, postupuje se jako u tlakových nádob stabilních dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a NV č. 192/2022 Sb., neboť kotel je primárně tlakovou nádobou.

Při provozní údržbě je provozovatel povinen provádět zejména mechanické čištění kotlů, zabrušování uzavíracích armatur, výměnu těsnění, výměnu bezpečnostní výstroje, výměnu zaválcovaných trubek, tužení švů, výměnu šroubů, svorníků, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh apod. Tyto práce mohou vykonávat odborní pracovníci provozovatelem k tomu pověření.

K provozní údržbě patřící opravy a úpravy (přestavby) kotlů vyžadující např. vrtání děr, svařování, nýtování, popř. výrobu nových tlakových částí apod., smějí provádět jen právnické osoby, které k tomu mají oprávnění od pověřené organizace (TIČR).

Co se týče technických požadavků na kvalitu vody používanou k provozu a napájení kotlů, aby nevnikala koroze, usazeniny a znečištění, tak tyto jsou upraveny v normách ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa nebo ČSN EN 12952-12 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody.

Odstavení kotlů z provozu dle ČSN 07 0710 čl. 85 až 89

Dle čl. 85 musí provozovatel kotel ihned odstavit z provozu:

• při ztrátě vody ve vodoznacích trvající i po profouknutí vodoznaků a uzavřeném přívodu páry,

• dojde-li k selhání obou přímých vodoznaků, popř. všech přímých vodoznaků u parních kotlů s vícestupňovým odpařováním (u parních kotlů nevybavených dálkovými vodoznaky schválené konstrukce),

• při vzniku takových trhlin nebo netěsností ve stěnách tlakového celku, že ani při zvýšeném napájení nelze udržet nejnižší stav vody v kotli (popř. průtok vody u

Nahrávám...
Nahrávám...