dnes je 26.3.2023

Input:

Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 2013

8.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhruba před rokem bylo aktuálním tématem přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Pro letošní rok je pro toto pravidlo několik změn. Jednou z nich je, že plátce neuvádí na daňovém dokladu sazbu daně a výši daně a uvede na faktuře "daň odvede zákazník".

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Plátce, který plnění uskutečnil, neuvede na daňovém dokladu sazbu daně a výši daně, a nově uvede údaj “ daň odvede zákazník“. Příjemce plnění již nedoplňuje výši daně na obdrženém daňovém dokladu, nýbrž až v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Oba plátci, poskytovatel i příjemce plnění, jsou povinni vést v

Nahrávám...
Nahrávám...