dnes je 15.7.2024

Input:

Zástupce veřejnosti

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.40 Zástupce veřejnosti

Ing. arch. Hana Krupníková

Současně platný stavební zákon, tedy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu stavební zákon), v rámci úpravy procesu pořizování územně plánovací dokumentace, územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území pracuje s pojmem zástupce veřejnosti, což je institut, který předpokládá určité kvalifikované zapojení veřejnosti do uvedených procesů za účelem efektivního hájení individuálních práv.

Využitím tohoto zvláštního druhu zmocnění mají právo uplatnit v uvedených procesech námitku i takové subjekty, které by jinak mohly uplatnit pouze připomínku (které navrženým řešením nejsou dotčeny ve výkonu svých vlastnických práv k nemovitostem). K jednání je zástupce veřejnosti zmocněn po doložení seznamu občanů nebo obyvatel [jedná se o širší okruh osob ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 133/2000 Sb., evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů] dané obce nebo kraje a podpisové listiny s identifikačními údaji a podpisy příslušných občanů nebo obyvatel společně s prohlášením, že jmenovaného zástupce zmocňují k podání námitky, a prohlášením zástupce, že zmocnění přijímá. Konkrétní podmínky ohledně počtu „zmocnitelů” obsahuje ustanovení § 23 SZ. V případě územních a regulačních plánů se jedná o nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli, v případě obce větší se jedná o nejméně 200 občanů. K uplatnění námitky k návrhu zásad územního rozvoje musí zástupce veřejnosti zmocnit nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně 1/10 občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo v případě obce s více obyvateli nejméně 200 občanů. Důležitým předpokladem pro zmocnění zástupce veřejnosti je, aby stanovený počet osob spojovala věcně shodná připomínka. K prokázání splnění tohoto požadavku by měla být tato věcně shodná připomínka obsažena rovněž v předkládané podpisové listině.

Námitku může zástupce veřejnosti uplatnit v řízení o územně plánovací dokumentaci (týká se všech druhů územně plánovací dokumentace nebo jejich změn) ve fázi veřejného projednání. Proces veřejného projednání, a tedy i uplatnění námitek proti návrhu zásad územního rozvoje

Nahrávám...
Nahrávám...