dnes je 25.9.2022

Input:

Rozdíly mezi klasickými a systémovými elektrickými instalacemi

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.1 Rozdíly mezi klasickými a systémovými elektrickými instalacemi

Ing. Josef Kunc

V klasické instalaci jsou ovládané spotřebiče i ovládací prvky nejčastěji propojeny v témže silovém obvodu, se stejným provozním a velmi často i ovládacím napětím. Při ovládání např. dvou svítidel ze tří nebo i vyššího počtu míst je nutné poměrně složité propojování silovými vodiči (obr. 1). Je potřebné použití spínačů řazení 6 a 7. Při ovládání z vyšších počtů míst narůstá riziko chyby při zapojování a následné uvádění do správného režimu provozu. Pracnost při montáži je vysoká, stejně jako i potřeba silových vodičů. Vlastní silová instalace je málo přehledná, což má výrazný vliv na cenu pozdějších změn v instalaci. Nepřehlednost je tím vyšší, čím náročnější požadavky jsou kladeny na činnost a schopnosti celé instalace. Vytvoření i té nejjednodušší nadstandardní funkce, jakou může být centrální vypnutí obou svítidel, je velmi obtížným úkolem.

Obr. 1: Ovládání dvou svítidel ze tří míst v klasické instalaci

Při ovládání jednoho okruhu z vyšších počtů míst lze klasickou instalaci poněkud zpřehlednit a snížit potřebu silových vodičů a tedy i montážní pracnost využitím elektromagnetických impulsních relé (obr. 2). Namísto spínačů řazení 6 a 7 budou použity pouze zapínací tlačítkové ovladače. Každým stiskem ovladače se silový kontakt příslušného relé přepne do stavu opačného, než v jakém byl před příchodem spínacího pulsu. Avšak ani v takto uspořádané klasické instalaci nelze vytvořit funkci centrálního vypínání. Použijeme-li však cenově poněkud náročnějších elektronických impulsních relé, které jsou vybaveny dvěma ovládacími vstupy, lze vytvořit alespoň jednu společnou centrální funkci – funkci centrálního vypínání všech spotřebičů (svítidel), zařazených do společného ovládacího obvodu. Centrální vypínání zajišťují tlačítkové ovladače na obr. 3 označené „TC”. Centrální funkce bude tedy spuštěna po stisku příslušného zapínacího tlačítkového ovladače.

Obr. 2: Klasická elektrická instalace s elektromagnetickými impulsními relé

Obr. 3: Klasická elektrická instalace s elektronickými impulsními relé pro jednu centrální funkci

I když použitím vhodných prvků (např. zmíněných impulsních relé) lze poněkud zjednodušit silové elektrické rozvody, klasické instalace jsou stále náročné na spotřebu silových vodičů i na montážní pracnost. Nedovolují jednoduše uskutečňovat změny v zapojení nebo nenáročné doplňování o další obvody. Vytváření nadstandardních funkcí, jakými jsou centrální funkce, scény, časové programy, je možné jen ve velmi omezené míře. Prakticky vyloučené jsou vzájemné vazby mezi řízením jednotlivých

Nahrávám...
Nahrávám...