dnes je 19.5.2024

Input:

Rozhodnutí o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva

25.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Netypicky prostřednictvím vzorového případu v aktuálním Tématu týdne objasníme problematiku pravomoci a postupu bytového družstva v případě odvolání „nezbedného“ člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení. Rozhodnutí obsahuje standardizované odůvodnění a poučení o dalších právních možnostech vyloučeného.

 

 

ROZHODNUTÍ ČLENSKÉ SCHŮZE O ODVOLÁNÍ ČLENA

PROTI ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O VYLOUČENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA

 

Družstvo ......................................................

 

Členská schůze družstva, po projednání odvolání pana Roberta Ungela, bytem ................................ (adresa), proti rozhodnutí představenstva družstva ze dne ................... čj ...........................  o jeho vyloučení z družstva pro opětovné a přes výstrahu trvající porušování členských povinností v rozhodnutí představenstva uvedených,

 

 r o z h o d l a,

 

že se odvolání zamítá a potvrzuje se rozhodnutí představenstva ze dne ................. čj ................. o vyloučení pana Roberta Ungela z družstva pro opětovné porušování členských povinností, jehož se přes výstrahu doručenou mu dne .................. dopustil tím, že přes uvedenou výstrahu, v níž byl upozorněn na možnost vyloučení z družstva, až do dnešního dne nezaplatil nájemné za užívání družstevního bytu a zálohy na úhradu ceny plnění poskytovaných s užíváním bytu (služeb)za měsíce červenec až září r.2008, a k dnešnímu dni dluží tak družstvu celkem ................ Kč.

Tím se pan Robert Ungele dopustil přes výstrahu opětovného porušení povinností stanovených v článku...... stanov našeho družstva, podle něhož je člen povinen platit včas a ve schválené výši nájemné a služby poskytované s užíváním bytu.

K zániku členství pana Roberta Ungela na základě vyloučení dochází ke dni tohoto rozhodnutí členské schůze, tj. ke dni ..................... .

Zánikem členství v družstvu současně zaniká panu Robertu Ungelovi podle § 714 občanského zákoníku nájem družstevního bytu.

 

 

Odůvodnění:

Členská schůze projednala odvolání pana Roberta Ungela proti rozhodnutí představenstva o vyloučení a dospěla k závěru, že odvolání není důvodné. Pan Robert Ungel nezpochybnil skutečnost, že přes výstrahu se opětovně dopustil porušování členských povinností, pro které jej představenstvo

Nahrávám...
Nahrávám...