dnes je 19.5.2024

Input:

Rozsah oprávnění autorizovaného technika

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení autorizovaného technika ve výstavbě upravuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 5 odst. 2, dle kterého je autorizovaný technik ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Co se týče rozsahu kompetencí této autorizované osoby, v praxi se poměrně často objevují různé přístupy a výklady. Proto vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ČKAIT metodiku, ve které tuto problematiku upřesňuje. Metodika je dostupná na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci stanoviska a metodiky.

Dle této metodiky je autorizovaný technik v pojmosloví stavebního zákona projektantem (srov. § 22 odst. 4 stavebního zákona), případně i jinou osobou, dle rozsahu svých oprávnění v konkrétním případě (hlavní projektant, stavbyvedoucí). Z příslušných ustanovení stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik může vykonávat tyto činnosti pouze v rozsahu své autorizace. Obory a specializace, pro které lze technikovi udělit

Nahrávám...
Nahrávám...