dnes je 25.9.2022

Input:

Rozšíření možností ETS přídavnými ETS App

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.4 Rozšíření možností ETS přídavnými ETS App

Ing. Josef Kunc

Od počátku využívání KNX systému byl v celosvětovém měřítku realizován obrovský počet projektů automatizace provozu elektrických instalací s KNX a to nejen v oblasti soukromé v bytech a rodinných domech, ale i v rozsáhlých kancelářských, školských a podobných objektech a dokonce i na celých letištích. Tato vysoká variabilita typů projektů vyžaduje nepřetržitý vývoj nových postupů týkajících se postupů projektování a ovládání ETS, nástrojů, které vytváří, editují, nastavují a ovládají tyto projekty a jejich strukturu.

V řadě případů, v nichž je potřebné projekty současně editovat několika osobami, nebo při použití značného počtu KNX přístrojů, si projektant může přát zvláštní funkce pro svůj projekt nebo pro některé z přístrojů.

Různé aplikace existují pro iPhone, pro chytré telefony, pro tablety, avšak také pro KNX software ETS. ETS Professional je v zásadě postačující pro uživatele, kteří si přejí nainstalovat a konfigurovat systémy KNX. Ale stejně jako u mobilních telefonů i při používání KNX chtějí uživatelé další doplňkové funkce. Asociace KNX proto vyvíjí aplikace ETS Apps. ETS tedy zůstává otevřený přídavným přáním uživatelů i technickému rozvoji.

Asociace KNX nabízí možnost, aby členové KNX rozšířili funkční rozsah svých speciálních ETS programů; s použitím rozhraní použitelných v ETS speciálně určených k těmto rozšířením.

Všechny aplikace však musí schválit Asociace KNX a projektantům či systémovým integrátorům jsou k dispozici výhradně přes My KNX. Tím je zaručeno zachování kompatibility celého systému. Uživatelé ETS, kteří chtějí doplňkové funkce, musí stáhnout, nainstalovat a zakoupit licenci k příslušné aplikaci.

Veškeré aplikace mohou pracovat společně s ETS4 nebo ETS5 Professional (případně Supplementary) anebo také s verzí Lite. Nefungují s ETS Demo.

Každá ETS App vyžaduje specifickou licenci, kterou je možné získat přes My KNX.

Obr. 1: Některé operace v ETS jsou uzamčeny

Poznámka: Pro činnost některých aplikací ETS App mohou být přídavné požadavky jako např. přístup k internetu, specifický databázový server nebo určitá tiskárna.

Některé ETS App jsou již součástí ETS, avšak jejich činnost je nutné zpřístupnit zakoupenou licencí. Na obr. 1 je vidět, že pro uskutečnění některých činností je potřebné odemknout vložený zámek – v našem případě při potřebě porovnání přístroje s obdobným výrobkem před jeho náhradou v instalaci, nebo pro tisk štítků, pro vložení do vlastní knihovny „Moje produkty”, nebo pro rozšířené vkládání.

Nyní je k dispozici již několik desítek různých ETS App, jejichž aktuální přehled je na stránkách mezinárodní asociace KNX.

Zmíníme se proto jen o některých z nich, především o těch, které jsou již integrovány do ETS a je potřebné je pouze odemknout. O dvou ETS App jsme se již zmínili v kapitole „Instalace a nastavení softwaru ETS”.

Porovnání s projektem

ETS App Project Compare dovoluje systémovému integrátorovi porovnat dostupná data v projektu v ETS s daty nahranými v jednotlivých přístrojích v instalaci. Může tak být aktuální stav v instalaci porovnán s původním stavem obsaženým v ETS projektu.

Takto je možné si ověřit, zda projekt je stále ještě aktuální. Rovněž lze snadno zjistit, jaké změny byly uskutečněny v ETS projektu anebo v instalaci.

Obr. 2: Porovnání přístroje volbou z kontextového menu

Po volbě přístrojů (ať již v pracovním prostoru Budova, Topologie nebo Přístroje), jejichž nastavení chceme porovnávat, lze funkci vyvolat z kontextového menu (obr. 2). Následně se zobrazí rozdílnosti v nastavení přístrojů.

U některých produktů ze seznamu (především u výrobků starších než 10 let) se může stát, že výrobce neumožnil podporu porovnání.

Obr. 3: Postup porovnávání je vidět v bočním kontejneru Probíhající činnosti

Navigační lišta průběhu porovnávání ukazuje postup v procesu během načítání přístrojů. Po označení malé šipky v pravém dolním rohu se zobrazí výsledek porovnání zvolených přístrojů v projektu a v instalaci.

Moje šablony výrobků

V praxi může být i velmi časově náročným úkonem parametrizovat KNX přístroje. Při potřebě vícenásobného specifického nastavování parametrů je možné mít tyto produkty již nakonfigurované a připravené pro následné další použití. S ETS App Moje šablony výrobků je možné takovéto předem připravené přístroje přidat do seznamu oblíbených.

Velkou výhodou těchto šablon výrobků je jejich dostupnost i v jiných projektech – podobně jako v katalozích výrobců – ale již s předem nastavenými parametry. Systémoví integrátoři, kteří opakovaně vkládají do projektů podobné funkce, mohou ušetřit značnou dobu a mnoho úsilí s touto ETS App.

Existuje-li již tentýž parametr v šablonách, ETS zobrazí varování a zruší proces vkládání šablony.

Šablony výrobků lze nalézt pod záložkou ”Katalogy“ nebo v menu Katalogy v nástrojové liště. Vždy je možné importovat nebo exportovat šablony výrobků jako soubory *.knxtempl. Je to praktické, když systémový integrátor pracuje se stejným nastavením předem nakonfigurovaných parametrů.

Poznámka: Zrušení výrobkové šablony neznamená, že by odpovídající produkty byly vynechány také v projektu.

ETS App Extended Copy – Rozšířené kopírování

Tato funkcionalita je vhodná především pro KNX uživatele vytvářející rozsáhlejší projekty, v nichž se často opakují obdobné činnosti v jednotlivých místnostech. V odpovídajících oknech pro zobrazení přístrojů, linií, struktury budovy společně s jejich umístěním, přiřazením adres, textových označení a dalších informací lze existující části projektu kopírovat pro rychlé vytváření podobných struktur v projektu.

Tím se výrazně zkrátí nezbytný pracovní čas při tvorbě projektu. Například v jedné části projektu zkopírujeme část objektu – 3. podlaží – kterou vložíme rozšířeným kopírováním do jiného objektu. Před samotným vložením kopírované části stanovíme způsob, jakým budou zkopírovány jednotlivé části: oblasti, linie, přístroje, přiřazení k funkcím, hlavní a střední skupiny i podskupiny skupinových adres, prostorová struktura. Po stanovení podmínek si můžeme otevřít náhled, v němž se zobrazí všechny připravené úpravy.

Obr. 4: Stanovení podmínek rozšířeného kopírování

ETS App Split & Merge (Rozdělení a spojení)

Projekt lze rozdělit do dvou nebo více částí a opětovně spojit. Takto se může několik spolupracovníků podílet na vytváření rozsáhlého KNX projektu, vyžadujícího týmovou práci. Touto funkcí lze spojovat dokonce i vzájemně nesouvisející projekty. Operaci rozdělení projektu lze uskutečnit v oknech prostorového členění (obr. 5) nebo v topologickém náhledu. Po označení oddělované části proběhne kopírování projektu s označením oddělovaných částí. S každou z těchto částí projektu lze pracovat samostatně.

Obr. 5: Rozdělení projektu

V seznamu projektů lze dva projekty vzájemně

Nahrávám...
Nahrávám...