dnes je 1.3.2024

Input:

Sesuv terénních úprav – rozsudek Nejvyššího správního soudu

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud vydal rozsudek sp. zn. 6 As 6/2017, ve kterém se zabýval sesuvem terénních úprav. Protože obecně bývají řízení týkající se terénních úprav, zejména pak řízení vedená z moci úřední, právně poměrně komplikovaná, a dosavadní judikatura se touto problematikou zatím příliš nezabývala, je uvedený rozsudek dalším vodítkem, jak předmětnou situaci řešit.

V projednávaném případě se jednalo o terénní úpravy, jejichž cílem mělo být vytvoření motokrosové dráhy, a s jejichž ohlášením měl stavební úřad vydat souhlas (tři souhlasy) již v letech 2007-2008. Celkově mělo být na pozemek navezeno několik set tisíc metrů krychlových materiálu. Navezená zemina se postupně začala sesouvat na sousední pozemky, a proto vydal stavební úřad v roce 2014 rozhodnutí, kterým nařídil osobě oprávněné terénní úpravu realizovat povinnost uvést území do původního stavu. Toto rozhodnutí potvrdil krajský úřad. Krajský soud jej však zrušil z důvodu, že nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav ohledně technologické proveditelnosti odstranění terénní úpravy tak, aby bylo možno minimalizovat zásah do oprávnění žalobce mít umístěnu terénní úpravu, pakliže má být rozprostření zeminy na okolní pozemky tím jediným důvodem pro nařízení odstranění terénní úpravy.

Nejvyšší správní soud závěry soudu krajského potvrdil. Ve vztahu k projednávané věci konstatoval, že

Nahrávám...
Nahrávám...