dnes je 2.7.2022

Input:

Šetrnost k sousedství

29.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon vymezuje obecné povinnosti stavebníka, mimo jiné stanoví, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli šetrnost k sousedství.

Stavební zákon ve svém ust. § 152 odst. 1, ve kterém vymezuje obecné povinnosti stavebníka, mimo jiné stanoví, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přičemž musí mít na zřeteli šetrnost k sousedství. O zahájení prací na stavbách, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu, je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. Šetrnost k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb je analogicky zakotvena jako obecná povinnost žadatele o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu také v ust. § 76 odst. 2 stavebního zákona.

V obou případech se jedná o velice obecně stanovenou povinnost, jejíž splnění nemůže být z povahy věci zkoumáno v žádném z povolovacích procesů, a jejíž výklad byl v minulosti značně problematickým. To, že povinnost šetrnosti k sousedství nemůže mít vliv na podobu povolovacího rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu konstatoval např. Krajský soud v Plzni, podle kterého na základě této povinnosti stavebníka nemohou účastníci řízení žádat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí byl upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Z uvedeného však zároveň nelze dovodit ani to, že tuto povinnost stavebníka, zejména s ohledem na její vymezení v ust. § 152 odst. 1 stavebního zákona, lze úplně

Nahrávám...
Nahrávám...