dnes je 24.4.2024

Input:

Školení a prohlídky lešenářů

24.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak často musí lešenáři chodit na školení lešenářů a musí mít ke každému školení zdravotní prohlídku? Pokud ano, vystavuje toto potvrzení smluvní lékař nebo praktický lékař jednotlivých lešenářů.

Problematikou lešení se zabývá nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a jeho příloha stanoví další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpeční provoz a používání poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

V části XI. jeho přílohy je upraveno také školení, ale pouze rámcově, neboť se zde stanoví, že „Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a  používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.″

Nestanoví se zde tedy výslovně, jestli má být školení jednou za rok nebo jednou za dva roky. Podle § 103 odst. 3 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a

Nahrávám...
Nahrávám...