dnes je 3.12.2022

Input:

Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanců

13.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.6
Školení zaměstnanců o BOZP ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanců

JUDr. Eva Dandová

V rámci školení BOZP zaměstnanců lze zaměstnavatelům doporučit zařadit následující okruhy, týkající se zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
(1)  Povinnost zaměstnavatele nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti  § 103 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
(2)  Povinnost zaměstnavatele sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou pracovnělékařské služby poskytnuty a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit  § 103 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
(3)  Povinnost zaměstnance podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním (včetně informace o povinnosti podrobit se mimořádným prohlídkám)  § 106 odst. 4 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
(4)  Povinnost podrobit se pracovnělékařským službám u smluvního poskytovatele PLS zaměstnavatele, případně pověřeného poskytovatele PLS  § 56 písm. a) bod 1. ZoSZS 
Nahrávám...
Nahrávám...