dnes je 13.4.2024

Input:

Souběžné pořizování zněny územního plánu a územního plánu nového

14.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že má obec platný územní plán, může být tento měněn dvěma možnými způsoby. Může být aktualizován změnou, a to více či méně rozsáhlou, která je pořizována a vydávána stejným způsobem, jako územní plán, nebo může být nahrazen územním plánem zcela novým.

Co se týče pořizování změn územního plánu, tyto nelze pořizovat souběžně. V zájmu zachování přezkoumatelnosti musí být každá změna pořízena nad právním stavem podkladové dokumentace, za který nelze považovat situaci, kdy je tato dokumentace v aktualizována jinou změnou, než která je pořizována. Ministerstvo pro místní rozvoj se v metodickém stanovisku publikovaném na jeho internetových stránkách vyjádřilo k otázce, zda může být aktualizován změnou územní plán stávající v době, kdy je pořizován územní plán nový. Praxe totiž ukazuje, že pořízení nového územního plánu může být otázkou několika let, a za tu dobu může vyvstanout aktuální potřeba dílčí změny. Podle

Nahrávám...
Nahrávám...