dnes je 8.12.2023

Input:

Související normy a předpisy, termíny, definice a zkratky

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1
Související normy a předpisy, termíny, definice a zkratky

Související normy a předpisy, termíny, definice a zkratky

ETICS je sestava založená na tepelně izolačním materiálu, který se připevňuje ke stavební konstrukci. Na jeho vnější straně se aplikuje omítkový systém složený ze základní vrstvy se skleněnou síťovinou a z omítky, popřípadě z omítky s nátěrem.

Související normy a předpisy

 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2 : Požadavky,

 • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – část 3 : Návrhové hodnoty veličin,

 • ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

 • ETAG 004 Řídicí pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků ( v České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění).

Termíny

Vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (ETICS) s omítkou je přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS:

 • v systému specifikovanou lepicí hmotu,

 • v systému specifikované mechanicky připevňovací prostředky (hmoždinky),

 • v systému specifikovaný tepelně izolační materiál,

 • v systému specifikovanou základní vrstvu ze stěrkové hmoty, která obsahuje skleněnou síťovinu,

 • v systému specifikovanou skleněnou síťovinu,

 • v systému specifikovanou omítku nebo omítku s nátěrem, včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod omítku.

Součást ETICS je průmyslově zhotovený výrobek specifikovaný v ETICS; všechny součásti ETICS jsou výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS.

Lepicí hmota je v systému specifikovaný materiál pro spojení tepelně izolačního materiálu s podkladem.

Hmoždinky jsou v systému specifikované mechanicky

Nahrávám...
Nahrávám...