dnes je 25.4.2024

Input:

Souvislost mezi vznikem pracovních úrazů a používáním OOPP (analýza příčin vzniku pracovních úrazů)

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.6
Souvislost mezi vznikem pracovních úrazů a používáním OOPP (analýza příčin vzniku pracovních úrazů)

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Příčiny pracovních úrazů dle metody ESAW v České republice

Příčiny pracovních úrazů se dle metody ESAW (European Statistics on Accidents at Work) dělí do 15 kategorií (kategorie začínající 0 a končící 14).

Příčina pracovního úrazu dle ESAW

 • 0 - Nezjištěno

 • 1 - Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoliv pracoviště)

 • 2 - Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění

 • 3 - Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné OOPP

 • 4 - Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště, př. Komunikace

 • 5 - Závady v osvětlení a viditelnosti, nepříznivé vlivy hluku, otřesů a vadného ovzduší na pracovišti (komunikaci)

 • 6 - Nesprávná organizace práce

 • 7 - Neobeznámenost s podmínkami bezpečné práce a nedostatek potřebné kvalifikace (teoretických znalostí, dovedností, zácviku, přizpůsobení)

 • 8 - Používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru

 • 9 - Odstranění nebo nepoužívání předepsaných bezpečnostních zařízení a ochranných opatření

 • 10 - Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP

 • 11 - Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná

 • 12 - Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy)

 • 13 - Ohrožení zvířaty a přírodními živly

 • 14 - Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko

Druhy pracovních úrazů:

 • smrtelný (takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel),

 • závažný (takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů),

 • ostatní (takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny).

Tabulka č. 1: Příčina pracovního úrazu dle ESAW: Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP v letech 2016-2020

Příčina PÚ: Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a přidělených OOPP 
Smrtelné Závažné Ostatní 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 
3  0  3  1  5  14  16  16  17  18  180  166  131  115  93  

Tabulka č. 2: Příčina pracovního úrazu dle ESAW: Chybějící (nepřidělené), nedostatečné nebo nevhodné OOPP v letech 2016-2020

Nahrávám...
Nahrávám...