Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Specifika práce s lasery

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.6
Specifika práce s lasery

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

S ohledem na vysoké riziko z expozice oka svazku laseru je třeba u tohoto zdroje neionizujícího záření přijmout některá dodatečná opatření. Především je třeba lasery třídy 3B a 4:

  • vybavit signalizací chodu (světelnou nebo akustickou), přičemž barva signálního světla musí být vybrána tak, aby světlo bylo viditelné i přes ochranné brýle.

  • zabezpečit proti uvedení do chodu nepovolanou osobou a označit prostory určené pro jejich provozování bezpečnostními značkami pro laserové záření a zákazem vstupu nepovolaných osob.

U laserů třídy 3B a 4 je dále třeba odstranit z dráhy paprsku všechny předměty, na nichž by mohlo dojít k nekontrolovanému zrcadlovému odrazu paprsku a paprsek ukončit matným terčem s malým činitelem odrazu.

Lasery zařazené do třídy 2 a vyšší je třeba opatřit bezpečnostní značkou a výstražným textem v českém jazyce odpovídajícím příslušné třídě laseru.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že ke každému

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: