dnes je 30.6.2022

Input:

Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřadu

14.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních typů staveb nevyžadujících pro svou realizaci územní rozhodnutí ani stavební povolení jsou stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, jsou umisťovány v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich umístění bude nejméně 50% z celkové plochy pozemku.

Jedná se o poměrně komplikovanou definici, dle které musí příslušné stavby splňovat množství podmínek – všechny současně. I přesto je možné pod tuto kategorii podřadit velké množství realizovaných staveb, jako jsou různé přístřešky, pergoly, chlívky, zahradní budky aj.

Splnění podmínek vycházejících z prostorových parametrů příslušné stavby je prakticky poměrně snadno ověřitelné. Posouzení dalších aspektů může pro stavebníka při neznalosti praxe a souvisejících předpisů představovat určitý problém. Ust. § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb. stanoví, jaké stavby lze na pozemcích rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci umístit. Definice těchto staveb se do velké míry překrývá s úpravou staveb nevyžadujících územní rozhodnutí ani souhlas obsaženou ve

Nahrávám...
Nahrávám...