dnes je 15.7.2024

Input:

Stavby drah a stavby na dráze

4.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5 Stavby drah a stavby na dráze

JUDr. Alena Kliková

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších novel, definuje stavby drah a stavby na dráze.

Stavby drah

Za stavby drah se považují stavby dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální. Speciální dráhy slouží k zabezpečování dopravní obslužnosti v daném regionu, jedná se např. o metro.

Stavby na dráze

Stavby na dráze jsou stavby určené k zabezpečení provozu drah. Totéž by mělo platit pro ochranné pásmo dráhy. Speciálním stavebním úřadem je drážní úřad.

Ustanovení § 4a 5 zákona o drahách definuje stavbu dráhy jako „stavbu cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv“ a obvod dráhy jako „území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci.“

Zákon o drahách neupravuje jednotlivé konkrétní postupy drážního úřadu a účastníků řízení o povolení stavby, tj. bude v těchto věcech postupováno dle stavebního zákona. O umístění staveb

Nahrávám...
Nahrávám...