Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozor

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11
Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozor

Ing. Bohumír Číhal

Stavební dozor stavebního úřadu

Stavební dozor – Společné zásady

Soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonávaný stavebními úřady upravuje stavební zákon v Části čtvrté, Hlava II, Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. V této kapitole se zaměřujeme na oprávnění stavebního úřadu při této činnosti upravené v ustanovení SZ § 132 a konání stavebního dozoru v jednotlivých fázích stavebního procesu. Zvláštním pravomocem, vyplývajícím z uvedeného oprávnění, věnujeme samostatné kapitoly.

Stavební dozor – kontrolní prohlídky

Kontrolní prohlídky stavby jsou jedním z nástrojů soustavného dozoru stavebního úřadu nad prováděním staveb. Právní úpravu Kontrolní prohlídky stavby obsahuje SZ v ustanovení § 133 a § 134. Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce dokončené nebo rozestavěné stavby stanoví vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 503/2006 Sb., v ustanovení § 18q, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro kontrolní prohlídky stavby stanoví prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby

Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce stavby upravuje

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: