dnes je 26.6.2022

Input:

Stavební úřad a kontrolní prohlídka stavby

2.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Dělala jsem s přítelem rekonstrukci bytu, dokumentaci mám v pořádku. Nyní mě stavební úřad vyzývá k účasti na kontrolní prohlídce mého bytu, za účelem kolaudace. Všechny doklady, které bude vyžadovat, mám až na tyto: - Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (§ 156 stavebního zákona) event. prohlášení zhotovitele, nebo odborného dozoru, že na stavbě byly použity pouze výrobky splňující podmínky § 156 stavebního zákona. - Stavební deník (u staveb prováděných fyzickou osobou jednoduchý záznam o stavbě podepsaný odborným dozorem) Byt rekonstruovala firma, s kterou jsme se u konce stavby hodně pohádali a nyní už ani nereagují na email. Kde mám získat požadované doklady? Odborný dozor si prováděli zhotovitelé sami. Musím stavebnímu úřadu tyto doklady předložit? Nebo postačí vysvětlení situace?

Odpověď:

Kontrolní prohlídku (§ 133 a 134 SZ) provádí SÚ před předáním stavby do užívání (§ 120 odst. 1 SZ). Jde o variantu "oznámení stavebnímu úřadu" kdy započít s užíváním stavby, tzn. o variantu, že stavebník mohl výběrem projektanta a stavební firmy ovlivnit budoucí vlastnost změny stavby.

Při kontrolní prohlídce SÚ zkoumá, zda byly splněny podmínky relevantní k danému záměru podle § 133 odst. 2  a § 134 odst. 2 SZ. Při prohlídce může vyzvat stavebníka, aby předložil mj. doklady o vhodnosti použitých stavebních výrobků.

V případě jednoduchého záznamu (JZ) upozorňuji, že podle § 157 odst. 1 SZ lze vést JZ pouze pro stavby ohlašované podle § 104 odst. 1 písm. e) až k). Pokud se v dotazovaném případě jedná o stavební úpravu pro změnu v užívání části stavby…. (písm. k), pak je JZ možný.

Stavební deník nebo JZ je povinen vést zhotovitel stavby a u stavby prováděné svépomocí

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...