dnes je 1.3.2024

Stavební úřady na jihu Čech vydaly loni 6397 stavebních povolení

28.2.2024, Zdroj: ČTK

Stavební úřady na jihu Čech vydaly loni 6397 stavebních povoleníStavební úřady v Jihočeském kraji vydaly loni 6397 stavebních povolení. Je to o 5,7 procenta méně než v roce 2022. Počet vydaných stavebních povolení klesl druhý rok za sebou. V roce 2021 jich úřady vydaly 7144. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český…

Stavebnictví v Plzeňském kraji drží samosprávy a infrastrukturní stavby státu

28.2.2024, Zdroj: ČTK

Stavebnictví v Plzeňském kraji drží samosprávy a infrastrukturní stavby státuStavebnictví, které se loni celostátně propadlo, drží v Plzeňském kraji municipality a infrastrukturní projekty státu. Plzeň, kraj i obce zvyšují objemy stavebních investic. Při vyhlášení 21. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2023 to uvedli…

Digitální technická mapa Vysočiny bude přístupná nejpozději 1. července

27.2.2024, Zdroj: ČTK

Digitální technická mapa Vysočiny bude přístupná nejpozději 1. červenceDigitální technická mapa (DTM) Kraje Vysočina bude stavebníkům k dispozici nejpozději 1. července. Její data budou moci využívat bezplatně. Pořízení mapy vyšlo na 230 milionů korun, kraj ji financoval především z dotace. Novinářům to dnes řekl hejtman…

Bytová výstavba ve Zlínském kraji loni meziročně klesla o čtvrtinu

27.2.2024, Zdroj: ČTK

Bytová výstavba ve Zlínském kraji loni meziročně klesla o čtvrtinuBytová výstavba ve Zlínském kraji loni meziročně klesla o čtvrtinu. Šlo o třetí nejvyšší procentuální snížení mezi kraji v Česku. V kraji začala stavba 1312 bytů, což bylo o 24,8 procenta méně než v předchozím roce. Předloni zahájených staveb bytů v kraji…

Poptávka po cihlách roste, prodejci se předzásobují ze strachu z výpadků dodávek

26.2.2024, Zdroj: ČTK

Poptávka po cihlách roste, prodejci se předzásobují ze strachu z výpadků dodávekPoptávka po zdicích a dalších stavebních materiálech začíná opět růst. Na začátek jarní stavební sezony mají prodejci ve skladech dostatek cihel, se zvyšující se poptávkou ale budou muset zásoby doplňovat. ČTK to sdělili největší čeští prodejci stavebnin DEK a…

Průzkum: Digitalizaci využívá pětina řemeslníků, ušetřit může 32 hodin měsíčně

26.2.2024, Zdroj: ČTK

Průzkum: Digitalizaci využívá pětina řemeslníků, ušetřit může 32 hodin měsíčněDigitalizaci využívá v České republice každý pátý řemeslník. On-line řešení přitom po nich mnohdy chtějí jejich zákazníci a naopak sami řemeslníci je požadují od svých dodavatelů. Celkově by digitalizace řemeslníkům co se týká vyřizování objednávek, smluv,…

Pracovní úrazy a OOPPGarance

24.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každoročně vznikají tisíce pracovních úrazů, kde je příčinou:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Základní pojmy stavebního právaGarance

20.2.2024, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této lekce je podat přehled a výklad základních pojmů definovaných dosavadním stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a nově upravených či doplněných novým stavebním zákonem (283/2021 Sb. – dále také NSZ) s důrazem na změny, které v této části přinesla nová…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Terciární sféraGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle oblastí činností kontrolovaných subjektů včetně ruční manipulace a skladování břemen; zajištění BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky (např. v archivech, skladech; u uklízeček…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Poznatky z kontrol se zaměřením na používání OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Orgány inspekce práce každoročně obdrží mnoho podnětů směřujících do oblasti BOZP. Z analýzy přijatých podnětů vyplývá, že tyto byly nejčastěji podány bývalými zaměstnanci, kteří ukončili pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem z důvodů pracovních nebo…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: LesnictvíGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí kontroly bylo také poskytování OOPP a pracovních pomůcek na základě vyhodnocení rizik a na kontrolu jejich používání.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky a jejich vliv na prevenci vzniku pracovních úrazůGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neadekvátní technicko-organizační opatření k řízení rizik na pracovištích, včetně nepoužívání nebo nesprávného používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mohou významně zvýšit pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů (PÚ) nebo poškození zdraví…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Požadavky právních předpisů v oblasti OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je v souladu s tímto zákonným požadavkem povinen soustavně vyhledávat…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Nebezpečné látkyGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je zařazována do kontrolní činnosti SÚIP, a to z důvodu opakujících se PÚ souvisejících s nebezpečnými látkami nejen při každodenní práci, ale zejména při…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Elektrická zařízeníGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zpracovatelský průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: OOPP se zaměřením na pracovní činnosti ve zpracovatelském průmyslu

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zprávy SÚIP - Poznatky z kontrol se zaměřením na používání OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Souvislost mezi vznikem pracovních úrazů a používáním OOPP (analýza příčin vzniku pracovních úrazů)Garance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příčiny pracovních úrazů se dle metody ESAW (European Statistics on Accidents at Work) dělí do 15 kategorií (kategorie začínající 0 a končící 14).

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zemědělství a potravinářský průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při kontrolách inspektoři z OIP zaměřovali na vyhodnocení rizik pro práci na daných zařízeních a pro přidělování OOPP obsluhám zařízení, zda OOPP byly zaměstnancům poskytovány dle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik, zda tyto OOPP…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚI: Dřevozpracující průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik a na kontrolu jejich používání při práci na dřevoobráběcích strojích

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

NAPO filmy související s OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Příklady PÚ ve vztahu k používání OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní úrazy jsou v informačním systému SÚIP o pracovních úrazech vedeny na podkladě záznamů o pracovních úrazech zaslaných zaměstnavateli na místně příslušné oblastní inspektoráty práce (OIP). Jedná se o záznamy pracovních úrazů, jejichž následkem byla…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Bezpečnost práce ve stavebnictvíGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce, ukázal průzkum ČKAIT

20.2.2024, Zdroj: ČTK

Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce, ukázal průzkum ČKAITAbsence metodiky sjednocující postupy dotčených orgánů a stavebních úřadů, často protichůdné požadavky dotčených orgánů (památková ochrana, životní prostředí atd.), požadavky na doplnění stanovisek dotčených orgánů, ale i nedořešené majetkoprávní vztahy: to…

Bezemisní budovy do roku 2050, ty nové už za šest let. Je Česko připravené na zásadní proměnu stavebnictví?

20.2.2024, Zdroj: ČTK

Bezemisní budovy do roku 2050, ty nové už za šest let. Je Česko připravené na zásadní proměnu stavebnictví?Obnovitelné zdroje jako klíč ke klimatické neutralitě. To je cíl Evropské unie k dosažení nulových emisí u všech budov do roku 2050. Zástupci unijní sedmadvacítky na konci kalendářního roku schválili několik závazných opatření, jako například snížení průměrné…

Průzkum: Nový stavební zákon vzbuzuje obavy u více než poloviny stavebníků

20.2.2024, Zdroj: ČTK

Průzkum: Nový stavební zákon vzbuzuje obavy u více než poloviny stavebníkůPodoba nového stavebního zákona vzbuzuje obavy u většiny stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů. Podle nich nepovede nový zákon ke zlepšení a urychlení povolování staveb. Vyplývá to z průzkumu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve…

Počet vydaných stavebních povolení na Vysočině loni klesl o 8,1 procenta

19.2.2024, Zdroj: ČTK

Počet vydaných stavebních povolení na Vysočině loni klesl o 8,1 procentaÚřady na Vysočině loni vydaly 4512 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2022 jich bylo méně o 8,1 procenta. V Česku se počet stavebních povolení za minulý rok snížil o desetinu. Podle údajů jihlavské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) orientační…

Stavební investice v hradeckém kraji loni klesly o 27 procent na 27 mld. Kč

18.2.2024, Zdroj: ČTK

Stavební investice v hradeckém kraji loni klesly o 27 procent na 27 mld. KčHodnota stavebních investic v Královéhradeckém kraji, které povolily úřady, loni meziročně klesla o 27 procent na 27,1 miliardy korun z 37 miliard v roce 2022. Přes pokles šlo o druhou nejvyšší hodnotu povolených investic v novodobé historii kraje. V roce 2021…

Prezident podepsal novelu zpřesňující posuzování staveb ze strany hasičů

16.2.2024, Zdroj: ČTK

Prezident podepsal novelu zpřesňující posuzování staveb ze strany hasičůZákon o požární ochraně upřesní rozsah dokumentů, které posuzuje Hasičský záchranný sbor při povolování staveb v souvislosti s výkonem státního požárního dozoru. Předpokládá to novela zákona o požární ochraně, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o…

MMR: Výdaje na digitalizaci stavebního řízení by měly činit miliardu korun

16.2.2024, Zdroj: ČTK

MMR: Výdaje na digitalizaci stavebního řízení by měly činit miliardu korunCelková částka vyčleněná ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na digitalizaci stavebního řízení by v horizontu dvou až tří let měla po započtení výdajů na hardwarové vybavení činit téměř miliardu korun. ČTK to dnes řekla mluvčí MMR Veronika Hešíková.…

Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaických elektráren? Inženýři a technici představí nejčastější chyby

16.2.2024, Zdroj: ČKAIT

Na co si dát pozor při instalaci fotovoltaických elektráren? Inženýři a technici představí nejčastější chybyNejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE). Že není radno zabezpečení celého systému proti požáru podceňovat, dokazují i statistiky: v…

Průzkum: Většina ukrajinských uprchlíků v ČR má práci a bydlení si platí sama

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Průzkum: Většina ukrajinských uprchlíků v ČR má práci a bydlení si platí samaVětšina ukrajinských uprchlíků v Česku má práci a náklady na bydlení hradí celé sama. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti PAQ Research. Uprchlíci se podle něj ale často potýkají se špatnými podmínkami v práci a nízkými příjmy. Pozice v ČR je u…

Průmyslové svazy: Snížení emisí do roku 2040 o 90 pct je nesplnitelný cíl

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Průmyslové svazy: Snížení emisí do roku 2040 o 90 pct je nesplnitelný cílNávrh Evropské komise (EK) snížit emise do roku 2040 o 90 procent je podle zástupců energeticky náročných odvětví českého průmyslu nesplnitelný a bude snižovat konkurenceschopnost českých firem na světovém trhu. Zástupci odvětví to uvedli v tiskové zprávě.…

Úvod do stavebního právaGarance

13.2.2024, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této lekce je představit systematiku stavebního práva, základní přehled právních předpisů v tomto odvětví, rozsah jejich aplikace a vzájemné souvislosti. Na srovnání úprav obou těchto předpisů lze snadno demonstrovat oblasti, které prošly nejzásadnějšími…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2023

13.2.2024, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2023Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v roce 2023 celkem 8 368 stavebních povolení, oproti roku 2022 tak bylo vydáno o 1 279 povolení méně. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla proti roku 2022 o 35,0 % na 75,4 mld. Kč. Průměrná hodnota na…

Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízení

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízeníJeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a…

MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů - peníze půjdou třeba na zdravotnická a školská zařízení nebo dobíjecí stanice pro elektromobily

12.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů - peníze půjdou třeba na zdravotnická a školská zařízení nebo dobíjecí stanice pro elektromobilyMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo…

Analýza: Loni se v Česku prodalo nejméně bytů a domů od roku 2015

11.2.2024, Zdroj: ČTK

Analýza: Loni se v Česku prodalo nejméně bytů a domů od roku 2015Loni se v České republice prodalo nejméně bytů a domů od roku 2015. Bytů se oproti roku 2022 prodalo o devět procent méně, domů o 17 procent. O 19 procent propadl také prodej chat a chalup. Vyplývá to z analýzy portálu Valuo, která zpracovává data katastru…

Poptávka po řemeslnících v ČR v lednu meziročně vzrostla o 7,9 procenta

8.2.2024, Zdroj: ČTK

Poptávka po řemeslnících v ČR v lednu meziročně vzrostla o 7,9 procentaPoptávka po řemeslnících v ČR v lednu meziročně vzrostla o 7,9 procenta. Zájem byl převážně o menší řemeslnické práce a servis. Rostla také poptávka po stavebních pracích, nikoliv ale v souvislosti s novou výstavbou. Sháňka po stavebním materiálu meziročně…

Návrh vyhlášky o dokumentaci stavebGarance

6.2.2024, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), který v § 333 odst. 1 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví podrobnosti…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

ÚOHS zakázal uzavřít MMR smlouvy na digitalizaci z éry ministryně Dostálové

6.2.2024, Zdroj: ČTK

ÚOHS zakázal uzavřít MMR smlouvy na digitalizaci z éry ministryně DostálovéÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal předběžná opatření, která zakazují ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) uzavřít smlouvy týkající se zakázky na digitalizaci stavebního řízení. Jedná se o smlouvy, které měly být uzavřené na základě dvou…

Odborníci: Propad stavebnictví se nejvýrazněji propsal do dostupnosti bydlení

6.2.2024, Zdroj: ČTK

Odborníci: Propad stavebnictví se nejvýrazněji propsal do dostupnosti bydleníPokles loňské stavební produkce, o kterém dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ), se nejvýrazněji propsal do dostupnosti bydlení. Drahé financování zapříčiněné vysokými cenami stavebních prací a materiálů v kombinaci s nižší poptávkou způsobenou vysokými…

Analytici: Loňský propad stavební produkce je odrazem stavu české ekonomiky

6.2.2024, Zdroj: ČTK

Analytici: Loňský propad stavební produkce je odrazem stavu české ekonomikyPropad stavební produkce v roce 2023 meziročně o 2,6 procenta, o kterém dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ), je odrazem stavu celé české ekonomiky. Měnová politika a makroekonomické vlivy celkově komplikovaly financování nových projektů. Stavebnictví…

Stavební produkce v roce 2023 klesla o 2,6 %

6.2.2024, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební produkce v roce 2023 klesla o 2,6 %Stavební produkce v prosinci meziročně klesla o 4,6 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 62,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 16,5 % bytů méně, dokončeno…

Poptávka po dřevostavbách zůstala loni v ČR stabilní, uvedla ředitelka asociace

5.2.2024, Zdroj: ČTK

Poptávka po dřevostavbách zůstala loni v ČR stabilní, uvedla ředitelka asociacePoptávka po dřevostavbách zůstala loni v ČR meziročně stabilní, a to navzdory tomu, že stavební produkce klesala. Důvodem je, že se dřevostavby staví několikanásobně rychleji než tradiční stavby z cihel a oceli, a tím pádem je neovlivnil loňský nárůst cen…

Systém sjednocující informace o investicích bude v Praze do konce roku

5.2.2024, Zdroj: ČTK

Systém sjednocující informace o investicích bude v Praze do konce rokuSystém, které sjednotí informace o omezeních, rekonstrukcích silnic či chodníků nebo opravách inženýrských sítí, bude v Praze do konce letošního roku. Cílem je zkoordinovat všechny projekty. V systému budou informace od městských organizací či firem o…

Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních. MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydlení

1.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních. MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydleníMinisterstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m². Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum…

Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...