dnes je 3.12.2023

Input:

SÚIP kontroloval rovné zacházení a dodržování zákazu diskriminace

28.1.2016, , Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jako kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a podmínek kontrolují mimo jiné i oblast diskriminace a nerovného zacházení, a to jak před vstupem do zaměstnání, tak i po vzniku pracovněprávního vztahu. Diskriminován může být zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. V případě, že je se zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání zacházeno méně výhodně z jiného důvodu, může se jednat o nerovné zacházení.

Zatímco v minulosti tato problematika tvořila součást každého hlavního úkolu kontrolní činnosti inspektorů na úseku pracovních vztahů a podmínek, v letech 2014 a 2015 se stala předmětem samostatných úkolů v programu kontrolních akcí.

Nahrávám...
Nahrávám...