dnes je 20.6.2024

Input:

Systémy shozů pro domovní odpady, prádlo a stavební odpady

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.3
Systémy shozů pro domovní odpady, prádlo a stavební odpady

Ing. Bohumír Číhal

Systémy shozů pro domovní odpady, prádlo a stavební odpady

Shozy jsou obecně vhodné k využití jako

 • shozy domovních odpadů (administrativní budovy, nemocnice, rodinné domy apod.);

 • shozy špinavého prádla (nemocnice, rodinné domy apod.);

 • shozy stavebních odpadů (nové stavby, opravy staveb, rekonstrukce apod.)

Gravitační shozy domovních odpadů pro transport do technické místnosti

Gravitační shozy jsou páteří důsledné logistiky v budovách. Odpady roztříděné v odpadkových koších v místě zdrojů se pomocí shozů dostanou jednoduše k lisům nebo ke sběrným kontejnerům pro odvoz, umístěným v technické místnosti. Shozy jsou principiálně stejné pro nakládání s pevnými domovními odpadynebo s prádlem. Liší se pouze v detailech (především v průměru tubusu shozu, prostupnosti vhazovacích dvířek a řešení vyústění), které usnadňují nakládání s tím kterým materiálem.

Shozy na domovní odpad uložený v pytlích představují moderní způsob odstraňování odpadů z objektu. Vyžívají se především pro úřady, administrativní budovy, banky, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, bytové jednotky bytových domů.

Gravitační shozy, oproti ostatním způsobům transportu odpadu v budovách garantují

 • efektivní, ekologické a estetické řešení;

 • výrazně nižší pořizovací náklady oproti instalaci výtahu;

 • úspory provozních nákladů;

 • hygienické řešení odpadového hospodářství budovy;

 • bezpečný provoz;

 • snadnou a rychlou instalaci;

 • vysokou variabilitu;

 • požární bezpečnost;

 • prakticky neomezenou životnost.

Systém shozu odpadů

Tříděný odpad se sbírá průběžně do pytlů a potrubím shozu se transportuje přímo do technické místnosti v suterénu budovy. Vyústění shozu může být upraveno dle konkrétních podmínek buď přímo do sběrných kontejnerů nebo se odpad přetřídí a slisuje.

Obr. č. 1: Schéma gravitačního systému shozu odpadu

Potrubní části shozu jsou dodávány v různých průměrech. Nejpoužívanější průměr shozu pro tento účel je 500 a 600 mm. Shozy pro větší objekty je možno vybavit odvětráním, desinfekčním, mycím nebo hasicím zařízením. Dvířka je možné osadit mechanickými nebo elektromagnetickými zámky.

Provozní technologie

Stavební řešení objektu je třeba uzpůsobit celému procesu třídění. Dispoziční řešení, uspořádání komunikačních cest a řešení stěnových otvorů musí vytvářet předpoklady pro přirozené využívání použité provozní technologie.

Třídění odpadů začíná u každého pracoviště nebo v každé místnosti. K třídění napomáhají k tomuto účelu uzpůsobené odpadkové koše, které mají přihrádky nebo několik samostatných boxů na jednotlivé skupiny odpadů. Jsou názorně opatřeny pomocnými piktogramy nebo výraznými nápisy.

Obr. č. 2: Některé typy třídících košů pro domácnost

Na každém podlaží jsou manipulační svozové vozíky, kterými se již vytříděný odpad sváží k vhazovacím dvířkám gravitačního shozu. V domech s bytovými jednotkami se manipulační vozíky nepoužívají a do gravitačního shozu se vhazují přímo jednotlivé sáčky s běžným domácím odpadem.

Obr. č. 3: Manipulační svozové

Nahrávám...
Nahrávám...