dnes je 17.6.2024

Input:

Technické provedení gravitačních shozů - těleso shozu odpadů a prádla

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.4
Technické provedení gravitačních shozů – těleso shozu odpadů a prádla

Ing. Bohumír Číhal

Těleso shozu odpadů a prádla

Hlavní částí gravitačního shozu je těleso shozu. K jeho vytvoření lze použít, podle účelu a rozsahu shozu, zdivo, betonové tvárnice, železobeton, kameninové potrubí, plastické hmoty nebo ocelový plech. Zpravidla se používají trubky ze stáčeného ocelového nerezového nebo žárové zinkovaného plechu o síle 1,5 až 2 mm a v některých (zejména bytových) případech z plastu, které se sesazuji pevně do sebe. Profil shozu se neomezuje na kruhový tvar.

Průchozí otvor tělesa shozu se určuje dle shazovaného materiálu, za minimální se považuje průměr 400 mm. Profil shozu musí být uvnitř zcela hladký, aby zamezil jakémukoliv zachycení shazovaných materiálů. Jednotlivé trubky tělesa shozu mohou být na vnější straně opatřeny plastickým nehořlavým protihlukovým nátěrem.

Obr. č. 1: Nerezové a plastové kruhové těleso shozu

Celé těleso shozu je v budově zabudováno zpravidla do vlastní šachty. Tam, kde stavebně-technické podmínky neumožňuji vytvořit šachtu uvnitř objektu, je možno těleso shozu umístit vně budovy.

Při prostupu podlažími je třeba zřídit otvory přiměřené velikosti potrubí shozu. Doporučené rozměry otvoru a zatížení u potrubí kruhového průměru:

shoz Ø 400 mm – 500 × 500 mm, 30 kg/bm,

shoz Ø 500 mm – 600 × 600 mm, 40 kg/bm,

shoz Ø 600 mm – 750 × 750 mm, 60 kg/bm.

Upevňovací rám

Nosným prvkem shozu, který zajišťuje upevněni tělesa shozu do konstrukce objektu ve vícepatrových řešeních je upevňovací rám. Rám je usazen na pryžových tlumičích a tím se zamezuje přenášení hluku do budovy.

Obr. č. 2: Prostup kovového tělesa shozu podlažím

Vhozová komora

Vhozový otvor se umisťuje v úklidové části bytové nebo provozní jednotky, při více uživatelích a intenzivnějším provozu, do samostatné místnosti, tzv. vhozové komory. Velikost vhozové komory závisí na průměru tělesa shozu a potřebném manipulačním zařízení. Komora musí být řádně větrána a pokud její stěny tvoří současně stěny shozové šachty, musí vyhovět, včetně vstupních dveří, požárním požadavkům na samostatný požární úsek.

Vhazovací dvířka

Vhazovací dvířka zajišťují bezpečné vhození materiálu do tubusu shozu. Typ dvířek se volí dle vlastnosti vhazovaného materiálu. Design a provedení dvířek lze individuálně přizpůsobit (obložené obkladem, mramorem, leštěná nerez, barevný nátěr apod.). Z bezpečnostních důvodů se doporučuje vybavení dvířek, zejména u vícepatrových shozů, elektromechanickými zámky se světelnou indikací a jejich vzájemné propojení.

Obr. č. 3: Vhazovací dvířka se signalizací

Velikost vhozového otvoru závisí na průměru tělesa shozu. Uzávěr musí být požárně odolný, těsný proti průniku zápachu, prachu a kouře. Dvířka se vyrábějí s protipožární odolností až T 90.

Obr. č. 4: Některé příklady vhozových dvířek

Vyústění shozu odpadu

Vyústění shozu umožňuje v technické místnosti, určené pro sběr odpadu, vyvedení shazovaného materiálu. Materiál může být vyveden bud přímo do sběrné nádory, do lisu nebo do zásobníku formou skluzu. Pro různé způsoby vyvedení materiálů se vyústění shozu opatřuje různými nástavci nebo kryty.

Ke skluzu je možno instalovat signalizační zařízení, které zabezpečí, že se při naplnění sběrného zařízení zablokují vhazovací dvířka a naplnění je signalizováno obsluze.

Obr. č. 5: Volné vyústění shozu odpadků

Obr. č. 6: Zaústění shozu do lisovacího kontejneru

Sběrná komora odpadů

Sběrná komora odpadů slouží k zachycení odpadů a jejich skladování. Principiálně má dvě části – záchytný prostor a skladování popelnic/kontejnerů. Zřizuje se v nejnižším podlaží, přístupná z vnějšku, dobře větraná a chráněná proti přehřívání.

Obr. č. 7: Sběrná komora většího objektu

Čistící

Nahrávám...
Nahrávám...