dnes je 19.6.2024

Input:

Technické vlastnosti oken

29.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, teplotní faktor, neprůzvučnost, průvzdušnost, odolnost proti zatížení a statickému kroucení – to vše je kvantifikovatelné, matematicky ztvárnitelé a normativně ošetřené. Konkrétní normy a stupnice pro jednotlivé technické vlastnosti oken v našem komentovaném rozboru.

 

Obecné požadavky na okna

  • Plocha, tvar aumístění okna musí splňovat požadavky na osvětlení aoslunění vnitřních prostor
  • Okna musí odolat tlaku větru vzávislosti podle větrné oblasti, poloze budovy vterénu ivýšce zabudování oken nad terénem
  • Okna musí splňovat požadavek vodotěsnost při tlaku větru (podle větrné oblasti, poloze budovy ivýšce zabudování)
  • Okna musí splňovat normou požadovanou úroveň tepelné ochrany
  • Okna musí splňovat normou požadovanou ochranu proti hluku
  • Okna musí umožňovat přirozenou výměnu vzduchu asplňovat hygienické požadavky spojené svyloučením výskytu vlhkosti na vnitřním povrchu okna

 

Technické vlastnosti oken a jejich klasifikace

 

Odolnost proti zatížení větrem

Klasifikace odolnosti proti zatížení větrem se skládá z písmene a číslice, např. B 3. Písmeno značí maximální relativní čelní průhyb při daném zatížení větrem A do 1/150, B do 1/250, C do 1/300. Číslice 0, 1, 2, 3, 4 nebo 5 značí klasifikaci zatížení větrem. Třída 1 je nejhorší a třída 5 nejlepší. Pokud je odolnost proti zatížení větrem okna klasifikována třídou 0, nemusí být k této klasifikaci provedena zkouška - odolnost není specifikována.

 

Vodotěsnost

Klasifikaci vodotěsnosti tvoří dva znaky, číslice a  písmeno, např. 8 B. Číslice vyjadřuje třídu vodotěsnosti odpovídající  zkušebnímu tlaku, při kterém ještě nedošlo k zatékání, a může nabývat hodnot 0 až 9, přičemž třída 0 je nejhorší a nevztahuje se k žádnému požadavku na nezatékání, a třída 9 nejlepší. Pokud je vodotěsnost zkoušena při tlaku vyšším než 600 Pa, uvádí se třída formou E xxx, kde xxx je zkušební tlak v Pa, např, E 800. Písmeno A, popř. B v klasifikaci označuje, že výrobek byl ověřován za podmínek rovnocenných nechráněné, popř. chráněné poloze budovy.

 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota (rosný bod) - nyní teplotní faktor

Podle ČSN 73 0540-2 nesmí při relativní vlhkosti ≤ 60 % a teplotě vnitřního vzduchu 21 °C docházet ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu. Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [ - ] musí být větší, než jeho požadovaná hodnota včetně bezpečnostních přirážek.

 

Součinitelé prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla okna Uw, součinitel prostupu tepla rámu Uf

U součinitelů prostupu tepla se neprovádí klasifikace, uvádí se hodnota ve W/(m2.K). Dle ČSN 73 0540-2 platí pro okna:

  • Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K) pro pobytové místnosti
  • Uw ≤ 1,5 W/(m2 . K) pro střešní okna

Součinitel prostupu tepla rámu (Uf) pro pobytové místnosti je

pro kovové rámy:

  • Uf ≤ 2,0 W/(m2 . K)

pro ostatní rámy:

  • Uf ≤ 1,7 W/(m2 . K).

Neprůzvučnost

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw

Klasifikuje se číslicí 0 až 6. Třída 0 je nejhorší, třída 6

Nahrávám...
Nahrávám...