dnes je 22.4.2024

Input:

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V ust. § 152 jsou stanoveny obecné povinnosti stavebníka pro provádění stavby. Mezi nimi lze zmínit např. obecnou povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, včetně opatření předepsané dokumentace pro tuto stavbu.

ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona, které bylo novelizováno zákonem č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, je stanovena povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejných rozpočtů a prováděné dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník také autorský dozor projektanta na souladem prováděné stavby nad ověřenou dokumentací. Za stavby financované z veřejného rozpočtu lze kromě staveb, jejichž investorem je stát, považovat také stavby

Nahrávám...
Nahrávám...