dnes je 7.12.2022

Input:

Třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí) a účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)

14.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.8.1 Třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí) a účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)

Ing. Karel Dvořáček

Kategorie přepětí jsou v elektrických instalacích definovány za účelem koordinace izolace a odpovídající třídění zařízení je stanoveno pomocí jmenovitých impulzních napětí (viz ČSN  33 2000-5-534 ed. 2 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení”, tabulka 534.1).

Jmenovité impulzní napětí se používá, aby se podle něj zařízení napájené přímo z elektrické instalace nízkého napětí zařadilo do kategorií přepětí.

Jmenovitá impulzní napětí pro zařízení zvolená podle jmenovitého napětí se stanoví proto, aby se rozlišily různé úrovně dostupnosti zařízení s ohledem na kontinuitu jeho služby a přijatelnosti rizika závady.

Vlastní řízení přepětí založené pouze na impulzním výdržném napětí zařízení v souladu s ČSN EN 60664-1 ”Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky” nemusí být dostatečné, protože

– přechodná přepětí přenášená napájecí rozvodnou sítí nejsou ve většině instalací ve směru toku energie významně snížena. Koordinace izolace může být dosaženo v celé instalaci ochranou před přechodným přepětím zařízení odpovídající zařazení do tříd jmenovitého impulzního napětí, snižujícího riziko poruchy na přijatelnou úroveň;

– v instalacích napájených z nízkonapěťových podzemních sítí zcela uložených v zemi, jejichž součástí nejsou žádná venkovní vedení, jsou dílčí proudy blesku rozváděny prostřednictvím podzemních kabelů;

– zařízení je často připojeno ke dvěma různým přívodům, např. k silovému vedení a datovému vedení. Provozní praxe ukazuje, že mnoho škod souvisejících s přepětím se stává na tomto druhu zařízení.

Je třeba uvažovat se jmenovitým impulzním napětím UW (viz ČSN EN 60664-1) toho nejcitlivějšího zařízení, které má být v systému chráněno nebo, v případech, kdy přechodná ztráta funkce zařízení je kritická, úroveň odolnosti zařízení.

Jmenovitá impulzní napětí zařízení a kategorie přepětí

Je třeba se zmínit o následujících bodech:

A:

Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí IV je vhodné pro použití na začátku instalace nebo v jeho blízkosti, například před hlavním domovním rozváděčem (ve směru proti toku energie). Zařízení kategorie IV má velmi vysokou impulzní výdržnou schopnost, zajišťující vysoký stupeň použitelnosti a musí mít jmenovité impulzní napětí, které není menší než hodnoty specifikované v následující tabulce.

Mezi příklady takových zařízení patří elektroměry, nadproudové ochranné přístroje na vstupu do objektu a jednotky HDO (hromadného dálkového ovládání).

B:

Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí III je vhodné pro použití v pevných instalacích u hlavního domovního rozváděče a za ním (ve směru toku energie). Přitom toto zařízení musí zajišťovat vysoký stupeň použitelnosti a musí mít jmenovité impulzní napětí, které není menší než menší než hodnoty specifikované v následující tabulce.

Mezi příklady takových zařízení patří rozvodnice, jističe, systém (elektrického) vedení neboli elektroinstalace (viz ČSN IEC 60050-826, 826-15-01), včetně kabelů, přípojnic, instalačních krabic, spínačů, zásuvek) v pevných instalacích a zařízení pro užití v průmyslu a některá další zařízení, např. připevněné motory s trvalým připojením k pevné instalaci.

C:

Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí II je vhodné pro připojení k pevné instalaci zajišťující stupeň použitelnosti normálně požadovaný pro spotřebiče a musí mít jmenovité impulzní napětí ne menší než hodnoty specifikované v následující tabulce 2.

Mezi příklady takových zařízení patří spotřebiče pro domácnost a podobné zátěže.

D:

Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí I je vhodné pouze pro použití v pevné instalaci, ve které jsou přepěťové ochrany SPD instalovány vně zařízení, aby omezily přechodná přepětí na určenou úroveň, a nesmí mít jmenovité impulzní nižší než je hodnota specifikovaná v následující tabulce. Proto zařízení se jmenovitým impulzním napětím odpovídajícím kategorii přepětí I by pokud možno nemělo být instalováno na začátku instalace nebo v jeho blízkosti.

Mezi příklady takových zařízení patří ta, která obsahují elektronické obvody, jako jsou počítače, domácí elektronika atd.

Tabulka 2 – Požadované jmenovité impulzní napětí pro zařízení (UW)

Jmenovité napětí instalace a Napětí vodiče vedení k nulovému vodiči, odvozené ze jmenovitého střídavého nebo stejnosměrného napětí do (včetně) Požadované impulzní
napětí zařízení
b 
V  V  kV  
Nahrávám...
Nahrávám...