dnes je 23.2.2024

Input:

Typické úrazy ve stavebnictví II

9.12.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Školení bezpečnosti práce a požární ochrany (www.dashofer.cz/produkt/skoleni-bezpecnosti-prace-a-pozarni-ochrany-sbp)

V minulém vydání jsme přinesli popis nejtypičtějších pracovních úrazů ve stavebnictví, ke kterým dochází? Dnes Vám přinášíme další příklady z praxe, na kterých si ukážeme, k jakým úrazům může dojít při porušení některých ustanovení právních předpisů ze strany zaměstnavatele.

Pohyb pod demontovanou konstrukcí ocelokolny 

Zaměstnanci pokračovali v rozebírání ocelové konstrukce krovu bývalé střechy ocelokolny. Při práci se řídili ústními pokyny. Dva zaměstnanci začali uvolňovat a vázat ocelovým vazákem na hák autojeřábu část středového dvojitého nosníku střešní konstrukce. Oba stáli ve zdvižené lžíci kolového nakladače a postižený je sledoval z kabiny universálního nakladače. Při této činnosti náhle vystoupil z kabiny nakladače a šel z nezjištěné příčiny pod rozebíranou konstrukci. Tato se vlivem probíhajících demontážních prací částečně pohnula a uvolněná část samostatně ponechané traverzy, která nebyla k příhradovému vazníku přivařena, z vazníku sklouzla a podél druhého přivařeného konce se sklopila dolů do vnitřního prostoru ocelokolny v místě, kudy právě procházel postižený. Traverza ho zasáhla do hlavy a následně se odlomila od svaru na druhém konci a dopadla na zem.     

Příčina úrazu: nesprávná organizace práce, jednání proti zákazu

Zaměstnavatel porušil:

  • § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 309/2006 Sb.,
  • dále zaměstnavatel jako zhotovitel stavebních prací nezajistil při přerušení bouracích – demontážních prací stabilitu části bourané konstrukce – traverzy do doby, než bude odstraněna ve smyslu požadavků nař. vl. č. 591/2006 Sb. § 3 písm. b) bodu č. 4 přílohy č. 3 části XII. bodu 15 tak, aby nebyli pracovníci ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty.

Postižený porušil § 106 odst. 4 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. tím, že nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, neboť opustil své pracovní místo a vstoupil do ohroženého prostoru, kde byla prováděna demontáž ocelové konstrukce haly bez upozornění ostatním pracovníkům a bez náležitého vybavení OOPP (ochranné přilby) dle požadavků nař. vl. č. 591/2006 Sb. § 3 písm. a) přílohy č. 2 část. II bod 7.

Výstup po dřevěném žebříku na střechu objektu  

Zaměstnanci doarmovávali atypickou část stropu a pak se započalo s armováním věnců. Materiál na tyto již smontované věnce ležel na zemi vedle budovy a postižený tyto ocelové prvky podával nahoru na střechu (+ 3,50 m) spolupracovníkovi. Když armaturu podal na střechu, vešel do objektu a začal vystupovat po stávajícím kovovém a potom dřevěném žebříku na střechu. Touto cestou vystupovali všichni pracovníci .  Při výstupu po dřevěném žebříku  ztratil postižený na žebříku stabilitu a seskočil z výšky cca 3,0 m na  hliněnou zem uvnitř objektu, kde si přivodil zlomeninu obou nohou.
Příčinou pádu postiženého byla špatná vertikální komunikace na střechu objektu, která byla zhotovena ze dvou žebříků, přičemž druhý žebřík byl pouze z dřevěných prken a byl ukončen zároveň s úrovní budoucí střechy a nesplňoval požadovaný přesah nad výstupovou úroveň o 1,1 m.

Příčina úrazu: nepříznivý stav vertikální komunikace (žebříku), neseznámení  s podmínkami bezpečné práce.

Zaměstnavatel porušil:

  • zákoník práce tím, že na stavbě, kde plnili úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, nebyla splněna povinnost
Nahrávám...
Nahrávám...