dnes je 1.12.2022

Input:

Účelové komunikace – základní zákonná východiska

23.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemní komunikace, jejich kategorizace a pravidla jejich užívání jsou upraveny v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon rozlišuje dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.

Definice účelových komunikací je obsažena v ust. § 7. Ve spojení s ust. § 2 odst. 1 zákon nepřímo rozlišuje účelové komunikace veřejné a neveřejné (veřejně přístupné a veřejně nepřípustné). Podřazení pod definici komunikací dle tohoto ustanovení má tedy význam pro určení, zda se jedná o komunikaci veřejnou, tj. v režimu zákona o pozemních komunikacích, či neveřejnou.

Účelová komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích je dopravní cestou určenou k užití silničními a jinými vozidly. To znamená, že se musí jednat o dopravní cestu znatelnou, a nejen např. o louku užívanou k příjezdu k nemovitosti. Dalším definičním znakem účelové komunikace, který je upraven již přímo v ust. § 7 zákona o pozemních komunikacích, je, že se jedná o spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo sloužících ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi příp. k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací může být podle odst. 2 příslušného ustanovení také pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného

Nahrávám...
Nahrávám...