dnes je 13.4.2024

Input:

Údaje zapisované do katastru nemovitostí a opatření obecné povahy, kterým se stanoví či mění ochranné pásmo vodního zdroje

12.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona stanovuje vodoprávnímu úřadu povinnost zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena.

Mezi tyto údaje patří také informace o stanovení a změně ochranných pásem vodních zdrojů. Ochranná pásma se nicméně podle platného vodního zákona

Nahrávám...
Nahrávám...